Slovenský deň na Pražskom Quadriennale scénografie a divadelného priestoru 2015.

Divadelný ústav pozýva na Slovenský deň, ktorý sa uskutoční v rámci 13. ročníka Pražského Quadriennale scénografie a divadelného priestoru 2015. V Sekcii Krajín a regiónov bude Slovensko reprezentovať expozícia Odraz obrazu. Milan Čorba, kurátorom ktorej je slovenský scénograf pôsobiaci na svetových scénach Boris Kudlička. Výstavu slávnostne otvorí Emília Vášáryová v sobotu 20. júna 2015 o 13.00 hod. v Kostole sv. Anny na Zlatej ulici v Prahe.

Slovenská expozícia v rámci Sekcie Krajín a regiónov pod názvom Odraz obrazu. Milan Čorba je poctou kostýmovému výtvarníkovi Milanovi Čorbovi (1940 – 2013). Kostýmy Milana Čorbu charakterizovala hra s detailom, dobová presnosť a strihová dôslednosť. Jeho dielo tak významne poznamenalo vývin moderného kostýmového výtvarníctva v slovenskom divadle druhej polovice 20. storočia. Boris Kudlička sa zameral na osobnosť Milana Čorbu v jeho celistvosti. Okrem toho, že bol dobrým pozorovateľom človeka a spoločnosti, bol aj mysliteľom a vzorom pre mnohých jeho nasledovníkov, ako aj ľudí, s ktorými sa stretával pri práci, v škole aj v živote.

Nánosy obrazov vyvolávajú zrkadliace sa spomienky na umelca a jeho umenie – vnútro artefaktu umožňuje chvíle kontemplácie. Návštevník, ktorý sa stretne s takýmto obrazom a odrazom umelcovho duchovného sveta, sa stáva divákom a hercom zároveň – pozoruje a je pozorovaný.

Aký je vzťah divadla a architektúry?

Divadelný ústav sa zapojil aj do sekcie SPACE, cieľom ktorej je zamyslenie sa nad súčasnými trendmi performatívnej architektúry z hľadiska spoločného vzťahu divadla a architektúry.

V rámci tejto sekcie vytvorila dvojica umelcov: architekt Alan Krajčír a výtvarník Michal Moravčík autorský objekt pod názvom PNEUMA.

Projekt Pneuma je voľne inšpirovaný tvorbou súčasného slovenského konceptuálneho umelca Stana Filka, ktorý sa vo svojej tvorbe dlhodobo zaoberá presahmi transcendentálna a hmotnej skutočnosti. „Tieto presahy koncentruje cez os vlastného života a dejín sveta/dejín umenia do originálnej umeleckej syntézy. Napriek istej uzavretosti diela sú jeho výpovede silne pôsobiacim výtvarným materiálom aj pre súčasných umelcov,“ hovorí Dáša Čiripová, ktorá spolupracovala na teoretickej koncepcii projektu. Propozície PQ, vymedzujúce konkrétny priestor rozmermi, váhou, materiálom aj naznačovanou ďalšou priestorovou dimenziou zrkadla, autori pochopili ako šancu hovoriť jednoduchou filozofickou formou – dýchať – vytvárať vo veciach život/life-giving spirit.

Pražské Quadriennale scénografie a divadelného priestoru (PQ´15) je najväčšia svetová prehliadka, ktorá skúma oblasť scénografie v celé svojej šírke – od scénického umenia cez kostýmový, svetelný a zvukový dizajn až po nové scénografické prístupy ako site specific, aplikovaná scénografia, pouličná performance, kostým ako performance a mnohé ďalšie.

Aktuálny 13. ročník Pražského Quadriennale (PQ’15) sa uskutoční od 18. do 28. júna. Jeho hlavnou témou je Spoločný priestor: Hudba Počasie Politika. Téma PQ’15 si kladie za cieľ zviditeľniť neviditeľnú scénografiu – prostredie, ktoré nás hlboko ovplyvňuje – napriek tomu, že nie je hmatateľné.

pozv2pq

Zdroj: Divadelný ústav