Rezidencia Anny Ádám v A4 prinesie workshopy o dopadoch klimatickej zmeny aj premiéru nového predstavenia.

V júni dorazí na rezidenciu do A4 vizuálna umelkyňa a performerka Anna Ádám. Počas jej pobytu organizujeme sériu workshopov, skúmajúcich psychosociálne dopady klimatickej zmeny, pričom na záver rezidencie Ádám predstaví novú hru UTOPIA/DYSTOPIA.

Prostredníctvom pohybových cvičení a výkonnostných úloh budú účastníci a účastníčky workshopov skúmať psychosociálne dôsledky klimatickej zmeny, poukazovať na to, ako sú ľudia závislí od životného prostredia a ako hlboko sú s ním spätí na fyzickej, emocionálnej aj duchovnej úrovni. Použijeme rôzne tvorivé techniky (performance, kreslenie, písanie, video, gify či fotografie) a prepojíme sociálno-politické a ekologické súvislosti s psychologickými a duševnými aspektmi. Účastníci dostanú aj individuálny mentoring počas vývoja vlastných umeleckých diel. Workshop pozostáva z 9 stretnutí, ktoré môžu samostatne absolvovať ľudia s profesionálnymi tvorivými skúsenosťami alebo bez nich. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku pod vedením lektoriek Anny Ádám, Rebeky P. Kiss a Evy M. González.

Prostredníctvom skúmania živočíšneho a rastlinného, prírody a životného prostredia, moci a spoločnosti, queer a feministických ekológií sa zameriame na limity a možnosti toho, ako je performance schopná spochybniť antropocentrický rébus. Skúmame náš vzťah k životnému prostrediu, prehodnocujeme a redefinujeme pojem človeka, berieme do úvahy účinky a potenciály posthumánna. Rovnakú váhu kladieme na kritickú teóriu a pohybovú prax, rozvíjame nápady a plynulosť prostredníctvom vytvárania individuálnych a skupinových choreografií o našom vzťahu k prírode, ochrane ekosystémov a psychosociálnych dôsledkoch klimatickej zmeny vrátane skepsy, popierania, kritického odmietania, úzkosti, ľahostajnosti a mnoho ďalších.

Podrobnosti o workshope, ako aj registráciu nájdete tu: https://a4.sk/en/events/2021/06/07/utopia-dystopia-summer-creative-training-2/

Ako performerka z prostredia vizuálneho umenia Anna Ádám stiera hranice medzi choreografiou, obrazom a objektom, s telom a pohybom ako ústrednými výrazovými prvkami. Jej nová práca, UTOPIA/DYSTOPIA, ktorej premiéra a repríza sa v bratislavskej A4 odohrajú 19.6. a 20.6. Tá skúma psychologické dôsledky klimatickej zmeny na tých ľudí, ktorí budú niesť najhoršie následky procesov, ktoré neiniciovali, a nad ktorými majú len málo alebo žiadnu kontrolu: tých najmladších. Využíva tri tanečné sóla, ktoré budú súčasne odohrané v imerzívnom prostredí.

O vzniku nového predstavenia UTOPIA/DYSTOPIA Ádám vraví:

V prvom kroku som pracovala s tromi tanečníčkami samostatne v rámci rezidenčných pobytov (ARTU vo Francúzsku, Mediterranean Dance Center v Chorvátsku, ZFinMalta vo Vallette …) na samostatnom vývoji troch sól. V A4 budem pracovať na poslednom kroku tvorby, v ktorom zafixujem globálnu dramaturgiu predstavenia, vytvorím členenie medzi tromi sólami z hľadiska priestoru a času.

Pochádzajúc z výtvarného umenia som sa roky venovala technike koláže. Dnes ako performerka stále používam túto techniku, až na to, že kompozície netvorím na papieri, ale v priestore. Tieto tri sóla možno považovať za tri samostatné predstavenia, ale budú poskladané dohromady. Počas tejto poslednej fázy tvorby vytvorím z troch sól jedno predstavenie, usporiadam ich v priestore a čase, akoby boli „výrezmi“, prehodnocujem ich ako fragmenty celku, súčasť koherentnej kompozície z hľadiska koncepčného a estetického.

Anna Ádám je vizuálnou umelkyňou a performerkou. V jej tvorbe sa stierajú hranice medzi choreografiou, obrazom a objektom, pričom ústrednými výrazovými prvkami sú telo a pohyb. Spojením performatívneho a vizuálneho umenia, vzdelávania aj kurátorských postupov Annina práca prekračuje normatívne diskurzy, spochybňuje rodové hranice, systémy reprezentácie a štandardy krásy.

Podujatia sa konajú v rámci skupinovej umeleckej rezidencie Anny Ádám a kol. v rámci VARP podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom a v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Re-Imagine Europe, spolufinancovaného z programu EÚ Kreatívna Európa, s podporou z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia a Hlavného mesta SR Bratislavy.

Web Anny Ádám: https://www.annaadam.net/about.html
Workshop: https://a4.sk/en/events/2021/06/07/utopia-dystopia-summer-creative-training-2/
Premiéra predstavenia UTOPIA/DYSTOPIA: https://a4.sk/events/2021/06/19/utopia-dystopia-premiera/
Repríza predstavenia: https://a4.sk/events/2021/06/20/utopia-dystopia-repriza/

Zdroj: TS