Prieskum agentúry FOCUS: Ľudia sa na koncerty nechystajú.

Viac ako polovica ľudí na Slovensku neplánuje v blízkej budúcnosti návštevu hudobného podujatia. Hlavným dôvodom sú následky pandémie.

Až 58 percent ľudí nemá v pláne po uvoľnení opatrení zúčastniť sa hudobného podujatia. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý dal vypracovať Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA).

Na otázku, či plánujú po uvoľnení protipandemických opatrení návštevu hudobného koncertu, odpovedala negatívne viac ako polovica respondentov. Väčšina zo záporných odpovedí (71 percent) súvisela s pandémiou.

Podľa prieskumu by viac ako 13 percent všetkých opýtaných nešlo na koncert kvôli obavám z možnej nákazy vírusom COVID-19. Ďalších takmer 13 percent by sa koncertu nezúčastnilo, pretože im prekážajú opatrenia na podujatiach ako sú rozostupy, nosenie rúška, či oddelené sedenie.

Na záporných reakciách sa podpísal aj nedostatok financií. Až 12,6 percent opýtaných uviedlo, že na koncert neprídu, pretože momentálne nemajú peniaze na kultúru. Časť ľudí (3 percentá) by na koncert neprišla, lebo sa obáva jeho zrušenia.

„Tento prieskum nanešťastie potvrdzuje pesimistický scenár, že kultúrnemu sektoru potrvá najdlhšie zo všetkých oblastí, kým sa úplne spamätá z následkov pandémie.“ hovorí Tomáš Mikš, člen predstavenstva SOZA.  „Od začiatku pandémie v marci 2019 boli zrušené takmer všetky verejné podujatia. Na Slovensku klesol v roku 2020 počet nahlásených podujatí takmer o 70 % , pričom v prvom kvartáli roku 2021 bol prepad v dôsledku protipandemických opatrení dokonca stopercentný.“ dodáva Mikš.  

Podľa údajov SOZA bolo na celom Slovensku v roku 2020 nahlásených iba okolo 4 000 podujatí. Situácia sa s postupujúcou pandémiou postupne zhoršovala a v roku 2021 bol počet nahlásených podujatí na historickom minime. V období od januára do apríla 2021 nebolo nahlásené žiadne hudobné podujatie. Na porovnanie, pred pandémiou v roku 2019 bolo v tom istom období nahlásených cez 3 000 hudobných podujatí.

Na nízku návštevnosť koncertov pritom nedávno upozorňovala aj štúdia o význame kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktorú začiatkom roka vydala spoločnosť EY na podnet európskych autorských organizácií. V štúdii bol uverejnený spotrebiteľský index, ktorý ukazoval, že až 46 percent opýtaných ľudí by sa necítilo pohodlne ísť na koncert ešte niekoľko mesiacov po skončení pandémie a až 21 percent ľudí priznalo, že by sa necítili pohodlne ísť na koncert či iné verejné podujatie ešte niekoľko rokov. Štúdia rovnako odporúča členským štátom EÚ nielen kompenzovať ušlé straty, ale aj mimoriadne investične stimulovať toto odvetvie, ktoré v celoeurópskom kontexte vykazuje 7,6 milióna zamestnaných ľudí a podiel 4,4 % na HDP Európskej únie.

Nižšia DPH ako jedno z opatrení na reštart živej kultúry

Ako jedno z efektívnych riešení, používané vo väčšine členských štátoch EÚ za účelom reštartovania živej kultúry, sa ukazuje zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na kultúru, resp. na predaj koncertných vstupeniek. Znížená sadzba DPH v tomto segmente sa uplatňuje zo susedných štátov v Rakúsku, Česku aj Maďarsku. Veľká Británia ako vzor mnohých krajín v oblasti hudobného priemyslu znížila DPH na vstupenky dokonca na 5%.

Obavy nad nepriaznivou vyhliadkou hudobného sektora vyjadrila aj Hudobná únia Slovenska. „Napriek uvoľňujúcim sa opatreniam a obnoveným podujatiam čaká kultúrny sektor ešte náročný proces obnovy a potrvá ešte niekoľko rokov, kým sa vráti do predošlého stavu. Okrem apelu na predstaviteľov vlády SR vo vzťahu k budúcemu rozpočtovaniu finančnej podpory pre živú kultúru by sme radi touto cestou povzbudili aj všetkých ľudí, aby podporili svojich obľúbených umelcov a navštívili ich koncerty.“ povedal na margo výsledkov člen výboru únie Pavol Smolka.

Agentúra FOCUS zrealizovala prieskum v termíne od 10. mája do 31. mája 2021 a zúčastnilo sa ho 1 030 respondentov.

Zdroj: SOZA‘