Nové časti cyklu Slovenské kino v televíznej premiére.

Dokumentárny cyklus Slovenské kino na televíznych obrazovkách a plátnach domácich filmových festivalov s úspechom uviedol doteraz 10 autorských dokumentov, zameraných na rôzne fenomény či tendencie slovenskej audiovizuálnej tvorby.

Spoločnosť HITCHHIKER Films, s. r. o. v spolupráci s RTVS a Slovenským filmovým ústavom pripravili v druhej polovici minulého roka ďalšie dva diely série – filmy HRA NA DIEŤANEVIDITEĽNÝ HRDINA uvedie verejnoprávna Dvojka premiérovo v nasledujúcich dňoch.

HRA NA DIETA_foto_Macek_Sulik

Namiesto chronologického vývoja počas jednotlivých období, sa cyklus Slovenské kino sústreďuje na témy a oblasti, ktoré sa výrazne podpísali na formovaní domácej kinematografie. Doteraz uvedené časti tak napríklad skúmali, ako filmová tvorba reflektovala Slovenské národné povstanie, kam sa stratili kedysi tak rozšírené rozprávkové princezné, alebo ako sa menilo postavenie ženy v slovenskom filme v súvislosti s jej postavením v spoločnosti. Dvojica najnovších filmov série bude venovať pozornosť fenoménu detských hrdinov a úlohe hudby a zvuku pri vzniku kinematografických diel.

V našom filme sme sa zamerali na detských hrdinov v dielach určených pre kinodistribúciu a voľne sme mapovali obdobie od skončenia vojny po koniec komunistického režimu,“ hovorí Marek Šulík, režisér filmu HRA NA DIEŤA. „Mňa osobne hneď od začiatku zaujímalo, do akej miery sa fabulované príbehy detských hrdinov z filmov prekrývali s osobnými príbehmi ich predstaviteľov. Tie prieniky sa napokon objavili, často aj na neočakávaných miestach, a to bolo pri práci na tomto filme dobrodružné.

NEVIDITELNY HRDINA_foto_Vojtek_Piacek_Vrabec

Dokumentarista Jaro Vojtek tvrdí, že práca na časti NEVIDITEĽNÝ HRDINA bola preňho zaujímavá aj vďaka jeho nedávnej prvej skúsenosti s hraným filmom: „Ako dokumentarista som vždy interpretoval realitu, takže aj reálne zvuky, ruchy. Pracoval som sautentickou hudbou, ktorej zdroj alebo interpret sa objavil v obraze. Zvukári na pľaci mi občas dokonca ‚zavadzali‘ v snahe o rýchle a autentické zachytenie reality. Až pri nakrúcaní hraného film som sa skutočne stretol so zvukom ako tvorivou zložkou filmu. Aby som poukázal na silu zvuku a hudby vo filme, rozhodol som sa so zvukárom Dušanom Kozákom najprv pochopiť váhu ticha vo filme. A nielen vo filme…

Podľa producentky Barbary Janišovej Feglovej projekt okrem blížiaceho sa televízneho uvedenia čaká v budúcnosti cesta na stredné a vysoké školy humanitného zamerania, spracované témy by tiež mali byť publikované knižne a zverejnenia by sa mal dočkať aj výber z nakrútených materiálov, ktoré sa do filmov nedostali.

HRA NA DIEŤA
réžia: Marek Šulík, scenár: Martina Sľúková

Detský hrdina prešiel v slovenskom filme rôznymi vývojovými fázami, častokrát odzrkadľujúcimi spoločenský vývoj. Optika detí či konfrontácia detského a dospelého sveta hrá dôležitú úlohu v rámci našej kinematografie. Nakoľko však filmári porozumeli detskému svetu? Podarilo sa im ho zachytiť pravdivo? V piatich kapitolách dokumentu HRA NA DIEŤA dnes už dospelí detskí herci objavujú paralely medzi vlastným osudom a príbehmi svojich filmových postáv.

Televízna  premiéra: 15. 1. 2014, Dvojka, 20:00 

SKK 2013_poster_HRA NA DIETA

NEVIDITEĽNÝ HRDINA
réžia: Jaro Vojtek, scenár: Eva Križková

Režisér Jaro Vojtek sa spolu so zvukovým majstrom Dušanom Kozákom vydajú vo svojom spoločnom filme po stopách ticha. Divák sa na ich ceste, plnej zvukových zážitkov a prekvapení, zoznámi s praxou výroby filmového zvuku, nahliadne do tvorivého procesu filmovej hudby a do vývoja technického zázemia, ktoré ovplyvňovalo zvuk v slovenskej kinematografii.

Televízna premiéra: 29. 1. 2014, Dvojka, 20:00

NEVIDITELNY HRDINA_premiera

Projekt finančne podporili Audiovizuálny fondMinisterstvo kultúry Slovenskej republiky

Viac informácií o projekte – www.slovenskekino.sk
Facebooková stránka projektu – www.facebook.com/SlovenskeKino

Zdroj: Slovakfilm