Na Slovensko prichádza americká režisérka Marcy Arlin.

V dňoch 20. – 29. marca 2014 OZ Local Heroes privedie na Slovensko významnú americkú divadelnú režisérku Marcy Arlin. V rámci projektu cross the mind sa v troch slovenských mestách – Bratislave, Banskej Bystrici a Žiline – uskutoční séria prednášok, workshopov a inscenovaného čítania. Ústrednou témou projektu je komunitné divadlo a jeho vplyv na spoločenskú zmenu.

Projekt cross the mind prináša jedinečné hosťovanie americkej režisérky Marcy Arlin a jej spoluprácu so slovenskými umelcami, divadlami a kultúrnymi centrami. Zakladateľka a umelecká riaditeľka newyorského Immigrants´ Theatre Project prichádza na Slovensko po prvýkrát. Inšpiráciou slovensko-americkej spolupráce bolo stretnutie s dramatičkou Evou Maliti-Fraňovou v roku 2012 v New Yorku, kde Arlin iniciovala a realizovala projekt Eastern European Playwright: Women Write the New, cyklus inscenovaných čítaní hier dramatičiek z Bulharska, Česka, Maďarska, Rumunska, Srbska a Slovenska.

Marcy Arlin

Marcy Arlin v roku 1988 založila v New Yorku divadelné združenie Immigrants´ Theatre Project, kde doteraz režírovala viac ako 20 inscenácii a vytvorila vyše 200 autorských projektov. Immigrants´ Theatre Project uvádza tradičné i experimentálne hry, spolupracuje s imigrantmi a marginalizovanými skupinami a v roku 2003 získalo významnú cenu OBIE (Off-Brodway Theatre Awards). Arlin popri sociálnom a komunitnom divadle predstavuje americkému publiku najvýznamnejšie diela novej stredoeurópskej a východoeurópskej drámy.

Prvé zo stretnutí Marcy Arlin so slovenským publikom sa uskutoční v bratislavskom kultúrnom centre A4 Priestor súčasnej kultúry vo štvrtok 20. 3. 2014 od 14.00 – 17.30 hod. Témou prednášky a workshopu sú princípy dramaturgie, etické otázky ako aj možnosti fundraisingu komunitného a sociálne kritického divadla. Stretnutie je určené predovšetkým pre divadelníkov, komunitných pracovníkov a študentov umeleckých a humanitných odborov. Prednáška bude tlmočená.

Cesta Marcy Arlin po slovenských kultúrnych centrách bude mať ďalšiu zastávku 26. marca 2014 v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici, kde sa o 19.00 hod. uskutoční otvorená skúška predstavenia Evy Maliti-Fraňovej Zuzana a starci (paparazzi). V réžii Marcy Arlin sa v monodráme o starnúcej herečke, ktorá sa nedokáže vyrovnať so stratou slávy a mladosti, predstaví Eva Dočolomanská. Po inscenovanom čítaní je plánovaná diskusia s autorkou aj režisérkou predstavenia.

Sériu stretnutí slovenských divadelníkov s americkou režisérkou ukončí workshop realizovaný v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie v dňoch 28. – 29. marca 2014. Jeho cieľom je ponúknuť účastníkom konkrétne nástroje práce s komunitou a príklady divadelných cvičení, ako tvarovať materiál do podoby predstavenia. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať prezentáciu vlastných príbehov a diskutovať o vplyve divadla na spoločenskú zmenu. Workshop nie je limitovaný na prácu s konkrétnou cieľovou skupinou. Počas dvoch dní otvorí otázky, ktoré sa viažu k zapájaniu neprofesionálov do divadla vo všeobecnosti: či už ide o prisťahovalcov, ženy na materskej, problémovú mládež či handicapovaných.

Projekt cross the mind sa koná vďaka podpore Veľvyslanectva USA v Bratislave.

cross the mind
20. – 29. marec 2014
prednáška / inscenované čítanie / workshop
bratislava / banská bystrica / žilina

PROGRAM

20. 3. 2014 Bratislava
A4 Priestor súčasnej kultúry
14.00 – 17.30 hod.
cross the mind theory event

Prednáška americkej režisérky Marcy Arlin o princípoch, metódach, spoločensko-politických súvislostiach, etických otázkach i fundraisingu komunitného a sociálne kritického divadla pre každého koho téma komunitného umenia zaujíma. Ako pracovať s komunitou? Čo je to orálna história? Ako zbierať materiál? Ako tento materiál použiť čo najefektívnejšie v predstavení? Aké sú princípy dramaturgie v komunitnom type divadla? Aká je miera umeleckej dokonalosti v amatérskom prostredí? Kde sú úskalia stretu očakávaní tvorcu a komunity? Patrí do tohto typu práce súcit? A môže divadlo zmeniť svet? Konkrétne príklady a skúsenosti z amerického prostredia i vlastnej práce režisérky s komunitami.

www.a4.sk / jazyk: ENG, simultánne tlmočenie do SK / vstup zdarma

26. 3. 2014 Banská Bystrica
Bábkové divadlo na Rázcestí
19.00 hod.
cross the mind open rehearsal
Eva Maliti-Fraňová: Zuzana a starci (paparazzi)
otvorená skúška – inscenované čítanie monodrámy
Réžia: Marcy Arlin
Hrá: Eva Dočolomanská

Herečka Zuzana, v minulosti slávna a obdivovaná hviezda, žije dnes zabarikádovaná vo svojom byte. Profesionálny vrchol má už za sebou, dávno stratila mladosť i krásu. Nedokáže sa vyrovnať s plynutím času a jeho následkami. V jej spomienkach sa fikcia mieša s realitou. Autorka sa v monodráme pohráva so známym biblickým motívom „Zuzana a starci“.

Eva Maliti-Fraňová (1953) je dramatička, prozaička a literárna historička. Jej divadelná hra Krcheň Nesmrteľný zvíťazila v súťaži Dráma 2001, bola preložená do niekoľkých jazykov a úspešne inscenovaná v Slovenskom komornom divadle Martin a v Slovenskom národnom divadle. V roku 2007 vydala zbierku divadelných textov Hry, ocenenú Cenou klubu nezávislých spisovateľov.

www.bdnr.sk / jazyk: SK, po predstavení diskusia s autorkou a režisérkou / vstup 2,50 €

28. – 29. 3. 2014 Žilina
Stanica Žilina-Záriečie
cross the mind workshop
lektorka: Marcy Arlin

Aký potenciál má využitie umenia v problematických spoločenských kontextoch, a má vôbec nejaký? Pre koho sú komunitné projekty prínosom? Je rozpor medzi etikou a estetikou oprávnený? Kde je hranica medzi angažovanosťou a charitou?

Workshop o princípoch komunitného divadla pod vedením Marcy Arlin. Cieľom je poskytnúť účastníkom metodologickú inšpiráciu a konkrétne nástroje využiteľné v praxi.

Prvá časť workshopu poskytne pochopenie pedagogického pozadia, etických otázok, financovania a spoločensko-politických súvislostí na základe konkrétnych skúseností a praxe v oblasti komunitnej práce v Spojených štátoch. Koncept a teoretické východiská  workshopu sú inšpirované tvorbou Judith Herman, Michaila Čechova, Violy Spolin, Augusta Boala, San Francisco Mime Troupe a iných. Druhá časť workshopu bude venovaná praktickým nástrojom pre tento druh práce: improvizačným cvičeniam, dramatickým hrám a využitiu orálnej histórie.

www.stanica.sk

Zdroj: OZ Local Heroes