Konvergencie prinášajú nové CD pre pokojné večery.

„Skladby, ktoré dieťa ako poslucháča nepodceňujú. Naopak, cenia si ho ako drahocenný poklad, ktorý sa dokáže rozvíjať každou počutou a nami zahratou notou. Skutočnosť, že deti môžu počúvať tieto piesne v tej najintímnejšej chvíli, pri zaspávaní, je pre nás výsada a zodpovednosť zároveň.” Jozef Lupták

Pred štrnástimi rokmi prišla s narodením prvorodeného syna Jozefa Luptáka aj túžba nahrať uspávanky, ktoré by vniesli domov predvečerný pokoj. K realizácii však prišlo až toto leto, po niekoľkoročnom tlaku mnohých Jozefových priateľov.

Vznikla tak spolupráca piatich hudobníkov – otcov, ktorí sami vybrali a zaranžovali uspávanky im blízke. Na nahrávke spolupracovali Jozef Lupták – violončelo, Boris Lenko – akordeón, bandoneón, Štefan Bugala – vibrafón, Marcel Comendant – cimbal a Branislav Dugovič – klarinet a basklarinet. Vďaka tejto pestrej spolupráci nájdete na čisto inštrumentálnom CD slovenské, moldavské, rusínske ľudové uspávanky a aj jednu chorvátsku. Výnimkou je Uspávanka skomponovaná Mikulášom Schneiderom-Trnavským. Upravil ju jeho pravnuk, Štefan Bugala. Do rozprávkovo krásneho vizuálu obliekla CD talentovaná ilustrátorka Daniela Olejníková.

Vydanie CD je plánované v novembri 2015. Aktuálne je možné projekt CD podporiť cez stránku Startovač.cz, a tým pomôcť vyzbierať potrebné financie. Skutočnosť, že sa dodnes za dvadsaťtri dní vyzbieralo už 92 % z určených 3 000 EUR je skvelým signálom, že takáto nahrávka chýbala mnohým rodičom. Okrem zakúpenia CD si môže fanúšik vybrať zo siedmich uspávacích balíčkov, ktoré sú pomenované po jednotlivých skladbách a nájdete ich v rôznych cenových hladinách. Obsahujú krásne darčeky ilustrované Danielou Olejníkovou, či CD pre zberateľov s podpismi umelcov. Pripravené sú však aj exkluzívne balíčky s kvalitným slovenským sektom a špecialitou je balíček Zahrajte mi tichúčko, ktorý zahŕňa Live koncert Uspávanky.

„Skladby, ktoré sú súčasťou tohto výnimočného hudobného počinu majú mnoho vrstiev. Ich základom sú melódie, ktoré patria k takej samozrejmej výbave našej kultúrnej pamäte, až sa im občas stáva, že sú nedocenené, ak nie zaznávané. Tvorcom, ktorí sa podieľali na vzniku tejto pocty čistej kráse ukrytej v prostote hudobného výrazu sa podarilo nielen nanovo ju objaviť, ale aj povýšiť na suverénne malé hudobné diela a dať jej vzrušujúco moderný výraz.

Vôbec mi neprekáža, že v tomto hudobnom poňatí nie je prítomný spev. Práve jeho explicitná absencia v kombinácii s vysokou mierou známosti uspávankových textov spôsobuje to, že sa poslucháč necháva vtiahnuť do samého jadra týchto hudobných klenotov.“

Silvester Lavrík, fanúšik inteligentného muzicírovania po vypočutí prvej nahrávky
https://www.startovac.cz/projekty/uspavanky/
https://www.facebook.com/cduspavanky

Letak_CD_Uspavanky_Stránka_1

Zdroj: Konvergencie