Jitka Hosprová vydáva so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu album.

Jitka Hosprová je prvou českou violovou sólistkou. Darí sa jej dokázať, že i tento hudobný nástroj môže hrať hlavnú rolu. Na svojej novej nahrávke so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu sa ujala troch moderných koncertných skladieb, ktoré v Čechách vznikli v rozmedzí 30tich rokov na prelome 20. a 21. storočia. Album České violové koncerty, ktorý vydáva Supraphon 27. marca, predstavuje skladby Sylvie Bodorovej, Jindřicha Feldu a Oldřicha Flosmana.

Jitka Hosprová so Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu nahrala už dnes takmer zabudnutý Michelangelův kámen, ktorý Oldřich Flosman dokončil v roku 1975 na objednávku k oslavám 500. výročia Michelangelovho narodenia. Violový koncert Jindřicha Feldu, jedno z jeho posledných diel, znesie porovnanie s tým Bartókovým a z hľadiska technickej obtiažnosti ho prekonáva; nároky kladené na sólistu sú v tomto prípade doslova hraničné. V skladbe Sylvie Bodorovej Plankty (názov odkazuje na stredovekú formu „nárekov Panny Márie“) sa odráža stiesnenosť, napätie a bezvýchodiskovosť života v komunistickom Československu 80. rokov 20. storočia.

Jitka Hosprová novú nahrávku okomentovala: „So Symfonickým orchestrom Českého rozhlasu sa mi vždy spolupracuje skvelo. Mám medzi jeho členmi množstvo kolegov zo štúdií a priateľská atmosféra panovala vždy na koncertoch i pri nahrávaní. Je až neuveriteľné, s akou koncentráciou orchester pracuje. Veľmi zložité party zvládajú jeho členovia nesmierne rýchlo naštudovať a s presnosťou nahrať. To je dôležité obzvlášť v okamihu, keď máte pred sebou ako sólista veľmi náročný part ako technicky tak i hudobne. Nahrávky vznikali v štýle – čo najmenej zásahov – s akcentom na prirodzenosť záznamu ako na koncerte, čo mi vyhovuje, a orchester bol k tomu skvelým partnerom. Výhodou samozrejme bolo, že Plankty Sylvie Bodorovej a Feldov koncert sme už spoločne  koncertne predviedli.“

Hlboká intimita violy je vo všetkých troch dielach postavená do kontrastu s mohutným symfonickým zvukom orchestra. Viola sa svojím hlasom viac než ktorýkoľvek iný nástroj dotýka najvnútornejšieho skladateľovho sveta a námetu. Repertoárovo objemná a technicky bravúrna nahrávka Jitky Hosprovej vracia život trom dielam, ktoré si rozhodne zaslúžia pozornosť interpretov i poslucháčov.

Album České violové koncerty vychádza 27. marca na CD i v digitálnych formátoch.

Zdroj: SOUL FOR SHOW