Dramaticky mladí 2013: Junior deň v Martine.

Počas Junior dňa, v pondelok 24. júna, sa na festivale Dotyky a spojenia v Martine uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Dramaticky mladí 2013. V ten istý deň sa na festivale prezentáciou metód práce s mládežou a inscenovaným čítaním niektorých textov predstaví celoročný projekt Divadelného ústavu Dielne kreatívneho písania.

Vyhodnotenie súťaže Dramaticky mladí 2013

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Dramaticky mladí 2013 sa uskutoční počas Junior dňa v pondelok 24. júna 2013 na festivale Dotyky a spojenia v Martine v Národnom dome Slovenského komorného divadla. Do štvrtého ročníka súťaže Dramaticky mladí 2013 sa prihlásilo 23 textov od 41 autorov. V porote súťaže pracovali Daniel Hevier, Miriam Pavelková a Lenka Dzadíková.

Súťaž je určená študentom základných a stredných škôl, deťom a mládeži do 18 rokov, ktorá chce vyskúšať svoj talent, porovnať svoje hry s ostatnými a získať zaujímavé ceny. Môže sa jej zúčastniť každý, kto má zaujímavý nápad a chuť vyskúšať si napísať divadelnú hru. Prihlásené texty posudzuje odborná porota. Tematické zameranie textu je ľubovoľné.

Ceny do súťaže venovala firma ŠEVT, a. s.

Prezentácia dielní kreatívneho písania

Vyvrcholením celoročnej práce v Dielňach kreatívneho písania je stretnutie všetkých dielní na martinskom festivale Dotyky a spojenia, kde sa prezentujú metódy práce s mládežou a inscenované čítania niektorých textov.

V školskom roku 2012/2013 sa dielne realizovali v spolupráci so Štúdiom 12, Slovenským národným divadlom v Bratislave, Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici a Súkromným hudobno-dramatickým konzervatóriom v Martine. Účastníci dielní pod vedením skúsených lektorov pracovali na tvorbe dramatického textu, na improvizačných literárnych aj hereckých cvičeniach.

Dielne kreatívneho písania sú celoročnou aktivitou Divadelného ústavu, ktorej cieľom je vzdelávanie mládeže v oblasti písania dramatických textov, prehĺbenie ich vzťahu k divadlu a podpora neformálneho, kreatívneho vzdelávania. Projekt je určený žiakom základných a stredných škôl.

Harmonogram dňa

11.00  prezentácia publikácie Ivety Škripkovej Divadelná hra-be-ce-da
(Tvorivé písanie s deťmi v divadle alebo ako sa pohrať s nudou)

11.15 – 12.15 prezentácie Dielní kreatívneho písania

12.15 Vyhlasovanie víťazov súťaže Dramaticky mladí 2013

Viac informácií  o súťaži a archív predchádzajúcich ročníkov nájdete na:
https://www.theatre.sk/sk/aktivity/sutaz-textov-dramaticky-mladi/dramaticky-mladi-2012-2/.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute