Do Košíc prichádza unikátna výstava o otcovi Európy, Karolovi Veľkom.

Východoslovenské múzeum Košice prináša ďalšiu mimoriadne zaujímavú výstavu. Od 22. júna bude sprístupnená výstava Dedičstvo Karola Veľkého. Tento významný panovník, považovaný za patróna integrujúcej sa Európy doviedol počas svojej vlády Franskú ríšu k najväčšiemu rozkvetu. Kráľ Frankov a cisár Západu ako je Karol Veľký nazývaný podporoval školstvo, obchod, umenie, položil základy európskej kultúry a vzdelanosti. Podľa víacerých historikov aj Stalin, Roosevelt a Churchill rozdelili na Jaltskej konferencii v roku 1945 Európu tak, ako bola usporiadaná za Karola Veľkého. O tomto všetkom a ešte i viac  sa teraz dozvedia návštevníci múzea.

Na výstave Dedičstvo Karola Veľkého spolupracovali krajiny ako Nemecko, Belgicko a Holandsko, ktoré kedysi ríša Karola Veľkého výrazne ovplyvnila a tvorili jej jadro. Pridali sa i Slovinsko, Chorvátsko, Česká republika a Slovensko. Zaujímavé je, že každá z týchto krajín dostala možnosť si výstavu dotvárať a tak bude v každej krajine jedinečná.

Náhrdelník. Striebro, polodrahokamy, sklo, fluorid. Zlato. Datovanie: 11. storočie. Ducové, okr. Piešťany, poloha Kostolec, hrob 533. Náhrdelník z deviatich filigránových perál a z brúsených ametystových a hladkých, resp. pozdĺžne žliabkovaných korálikov zdobených zlatou fóliou. Uloženie: Archeologický ústav SAV.

Definitívnu zostavu exponátov, ktoré uvidia návštevníci múzea v Košiciach kompletizovali slovenskí odborníci z Archeologického ústavu v Nitre a Pamiatkového úradu Slovenskej republiky pod vedením Jany Maříkovej – Kubkovej z Archeologického ústavu Akadémie vied v Prahe.

„Výstava je na jednej strane zameraná na obdobie európskeho včasného stredoveku, ako na obdobie, kedy vzniká súčasná Európa. Zvláštna pozornosť je venovaná strednej Európe, menovite územiu Slovenska. Pre potreby košickej  výstavy bola spracovaná časť venovaná východnému Slovensku. Predmety zapožičané od domácich i zahraničných inštitúcii sem prišli z Nemecka, Českej republiky a Maďarska. Unikátnu kolekciu predstavujú aj exponáty zo slovenských zbierok. K najväčším lákadlám patrí kolekcia nálezov z okolia Nitry z obdobia 9.-10. storočia, kolekcia hrobových výbav z Pražského hradu, Libice a slávny kniežací hrob zo Zemplína,“ vraví Jana Maříková – Kubková a vysvetľuje, že výstava je pokračovaním projektu Kolíska európskej kultúry realizovaného v dvanástich akademických a pamiatkových inštitúciách z deviatich krajín v rámci programu Culture 2007 – 2013. „Ešte pred Košicami tieto exponáty obdivovali návštevníci na troch veľkých výstavách. V belgickom Ename, Prahe a Bratislave a tiež na niekoľkých menších – v Ravenne, Montmajour a v Ľublani“, hovorí.

Výber exponátov zo Slovenska koordinuje Peter Baxa z Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. „V Košiciach uvidia návštevníci výnimočne veľký počet originálov. Veľmi zaujímavá je hlavne výbava staromaďarského kniežacieho hrobu zo Zemplína, ktorá obsahuje mimoriadne veľa vzácnych predmetov. Z hľadiska trojrozmerných exponátov je určite toto najväčším lákadlom. Tento hrob býva vystavovaný úplne kompletný a v origináloch veľmi výnimočne“, vraví Peter Baxa a upozorňuje, že návštevníkom by nemali uniknúť pozlátená šálka, kovania, zlaté šperky alebo šabľa s pošvou s obložením zo zlatého plechu.

Návštevníci Východoslovenského múzea v Košiciach by mali využiť unikátnu možnosť vidieť originál zvonu z Bojnej, ktorý patrí k najstarším svojho druhu na svete, alebo známu pixydu z Čiernych Kľačian, železné nálezy z hradiska v Klátovej Novej Vsi, či šperk z pohrebiska z 10. – 11. storočía v Tesárskych Mlyňanoch, zlaté a strieborné šperky z veľkomoravského veľmožského dvorca v Ducovom.

K ďalším lákadlám patrí rekonštrukcia staromaďarského sedla a pre domácich návštevníkov kameň s nápisom z Michaloviec.

Zdroj: Natália Novotná
Foto: Daniel Zachar a Archeologický ústav SAV