Baľte kvalitne a efektívne s All In Packaging.

Firma All In Packaging sa zameriava na rozličné obalové alternatívy, pre celú škálu rôznych produktov. Ponúkané obalové možností majú zabezpečiť ochrannú, informačnú/propagačnú funkciu, ekonomickú a manipulačnú funkciu. V závislosti od vašich požiadaviek, sa môžete rozhodnúť pre konkrétnu alternatívu z ponuky. Samozrejme, pre osobnú spotrebu alebo maloobchodných odberateľov sú zmienené obalové funkcie inak dôležité, ako pre veľkoobchody (ktoré môžu požiadať o špeciálne ceny).

Na obaloch záleží!

Prostredníctvom poskytovania kvalitných služieb v oblasti obalov, spoločnosť zabezpečuje ochranu vašich produktov pri manipulácii, preprave či skladovaní (pred nárazmi a inými nepriaznivými podmienkami). Z príslušného hľadiska sa taktiež jedná o zaistenie rovnakých kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností daného produktu a udržanie nezávadného hygienického stavu. 

Produkty a služby na úrovni!

Primárnym cieľom spoločnosti je poskytnúť komplexné obalové riešenia. Danej skutočnosti sa All In Packaging snaží docieliť prostredníctvom bohatej ponuky, ktorá zahrňuje viac ako 5 000 rozličných produktov a rôzne služby, vzťahujúce sa k príslušnej oblasti. Produktová ponuka sa zameriava napríklad na kartónové krabice, obaly na kozmetiku (tuby, tégliky, fľaše), vrchnáky, ručné mechanické rozprašovače a iné.

Jednou zo služieb, ktoré spoločnosť zabezpečuje je tlačenie etikety. Vďaka modernej technológii môžete priniesť akékoľvek graficky náročné logo a nechať si ho spracovať na príslušný produkt. V prípade, že ešte nemáte vybrané/navrhnuté logo alebo by ste chceli vylepšiť či aktualizovať vaše aktuálne logo, je možné taktiež využiť grafické služby spoločnosti. Spojenie vašich nápadov a kreativity grafikov zastupujúcich All In Packaging sa postará o zabezpečenie spomínanej propagačnej funkcie obalu, a teda lepšieho predaja konečného produktu. 

Spoločnosť sa snaží o uľahčenie nákupu v otázke obalov. K čomu má dopomôcť prívetivé užívateľské rozhranie e-shopu. All In Packaging si zakladá na dobrom mene a dobrých obchodných vzťahoch, čoho sa snaží dosiahnuť prostredníctvom:

  • Kvalitných služieb poskytovaných na mieru,
  • Rýchlym a spoľahlivým dodaním objednaného tovaru,
  • Nízkymi kvótami pre minimálne objednávky (devíza, vzhľadom na charakter tovaru).

Zdroj: PR