Články

Hudba v Bratislave: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín VI / Príspevky k hudobnej regionalistike.

SNM-Hudobné múzeum pripravilo spolu s Katedrou muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a v spolupráci so Slovenskou muzikologickou asociáciou muzikologickú konferenciu s názvom Hudba v Bratislave v rámci cyklu konferencií Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín  / Príspevky […]