Články

FESTIVAL DOMINIKÁNSKEHO FILMU

Honorárny konzulát Dominikánskej republiky v Slovenskej republike spolu s Veľvyslanectvom Dominikánskej republiky pre Švédske kráľovstvo, Dominican republic Film Commission a so Cervantesovým inštitútom v Bratislave organizuje filmový festival Ciclo de cine dominicano, ktorého súčasťou bude […]