Gypsy Fest 2015: Záverečný galaprogram vo fotografiách!

Bratislava hostila v dňoch 29. – 31. júla špičkových rómskych umelcov z Litvy, Lotyšska, Ruska, Švédska či Maďarska. Festival rómskej kultúry Gypsy Fest aj tento rok ponúkol svojim priaznivcom koncerty, pestrofarebný sprievod účinkujúcich, či rekonštrukciu rómsko-nerómskej svadby.

Festival Gypsy Fest neukazuje len farebnosť rómskej kultúry a tradícií, ale je to aj prostriedok k integrácii a nadviazania komunikácie medzi rómskou komunitou a väčšinovou spoločnosťou.

Atmosféra - Gypsy Fest 2015
Atmosféra – Gypsy Fest 2015