Židovské komunitné múzeum otvorí svoje brány počas Európskeho dňa židovskej kultúry.

Na prehliadku židovského kultúrneho dedičstva hlavného mesta pozýva Židovské komunitné múzeum v bratislavskej synagóge. Aj tentoraz sa zapája do Európskeho dňa židovskej kultúry, ktorý sa uskutoční v nedeľu 8. septembra 2013 a svoje brány otvorí verejnosti od 10 h. do 13 h.

Spoluorganizátorom podujatia je aj bratislavská organizácia B´nai B´rith Tolerancia.

Židovské komunitné múzeum pripomína históriu aj súčasnosť komunity prostredníctvom vzácnych rituálnych predmetov, medzi tie unikátne patria napríklad plášte na svätú knihu Tóru či opony pre svätostánok spred dvoch storočí, vzácne tabule Desatora, ktoré kedysi zdobili stenu zbúranej synagógy na Rybnom námestí v Bratislave či fotografie študentov bratislavskej rabínskej školy – ješivy.

Návštevníci môžu v múzeu spoznať aj židovské sviatky a tradície, v expozícii nechýbajú ani krásne starožitné pozlátené či strieborné svietniky na sviatky Šabat či Chanuka. Medzi vzácne exempláre patrí aj kniha daňových zápisov židovskej obce z 18. storočia, ktorú Židovská náboženská obec získala na aukcii Sotheby´s v New Yorku.

Okrem stálej expozície Židia v Bratislave a ich kultúrne dedičstvo, si návštevníci budú môcť prezrieť aj aktuálnu výstavu Tieň minulosti. Tá po prvýkrát v histórii predstavuje verejnosti vzácne arizované výtvarné diela, ktoré pochádzajú z majetku židovských obyvateľov Bratislavy. Vystavené sú aj cenné obrazy zo 17. a 18. storočia, najvzácnejším dielom výstavy je grafika významného holandského maliara a jedného z najväčších velikánov európskeho umenia, Rembrandta van Rijn.

„Židovské komunitné múzeum sa teší záujmu Bratislavčanov aj turistov. Ukazujeme, že židovská komunita žila v Bratislave odjakživa a bola jej významnou súčasťou. Pozývame k nám všetkých, ktorí chcú spoznať málo známy príbeh nášho mesta – príbeh židovských Bratislavčanov,“ povedal riaditeľ múzea Maroš Borský.

Výstavným predmetom je aj samotný objekt synagógy, ktorá ako jediná v Bratislave stále slúži ako miesto židovských bohoslužieb a patrí k najzaujímavejším stavbám medzivojnového obdobia.

V rámci troch desiatok krajín, ktoré sa zapájajú do Európskeho dňa židovskej kultúry zapájajú, je už tradične aj Slovensko. Súčasťou jeho programu v Bratislave bude aj prehliadka pamätníka rabína Chatama Sofera, ktorý sa pre verejnosť otvorí od 10 h. do 13 h.

Židovské komunitné múzeum, ktoré vzniklo v júni 2012, sa už stalo pravidelnou a obľúbenou zastávkou zahraničných aj domácich návštevníkov.

Pozornosť si získalo aj u odbornej verejnosti. Aktuálne získalo výročnú cenu revue Pamiatky a múzea za najlepšiu expozíciu roka 2012. Cena sa udeľuje za najvýznamnejšie aktivity v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike a bude odovzdaná na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2013, do ktorého sa Židovské komunitné múzeum zapája tiež. V nedeľu 15. septembra sa otvorí pre verejnosť od 10 h. do 13 h.

Vstupné do múzea je počas oboch podujatí dobrovoľné.   

Partnerom Židovského komunitného múzea je Bratislavský samosprávny kraj.

Viac informácií nájdete na www.synagogue.sk a Facebookovej stránke https://www.facebook.com/zidovskekomunitne.muzeum

Zdroj: Židovské komunitné múzeum