Vznikol dokumentárny seriál o významných architektoch a architektkách druhej polovice 20. storočia na Slovensku, IKONY odvysiela Dvojka RTVS.

Slovenský rozhlas v Bratislave, Múzeum SNP v Banskej Bystrici či areál Poľnohospodárskej univerzity v Nitre ako aj ďalšie stavby patria medzi ikony slovenskej architektúry druhej polovice 20. storočia. Práve im, ich autorom/autorkám a kontextu dobových udalostí v spoločnosti sa venuje nový dokumentárny seriál IKONY. Predstavuje generáciu architektov a architektiek, ktorá stojí za najpozoruhodnejšími stavbami tohto obdobia. Jedným z cieľov bolo zachytiť ešte žijúce legendy slovenskej architektúry. Ide o sériu dvanástich 26-minútových dokumentov, pričom za každým z nich stojí iný autorský tím mladých tvorcov. Dvojka RTVS ich odvysiela  každý pondelok po 21.00 hod, prvý diel je na programe už 7. septembra 2020.

Na projekte IKONY od samého začiatku spolupracovali s Adamom Gajdošom a Kristínou Tomanovou zo združenia Archtung. „Dôležitými partnermi projektu boli odborníci a odborníčky, z ktorých uvedieme najmä Henrietu Moravčíkovú, ako odbornú garantku projektu. Úloha garantov bola dôležitá pri výbere tém, respondentov a stavieb pre prvých dvanásť dielov. Zároveň nám garanti pomáhali smerovať projekt po obsahovej stránke, aby mal čo najvyššiu kvalitu a výpovednú hodnotu. Vďaka tvorivej voľnosti, ktorú sme poskytli mladým autorom/autorkám, vznikla veľmi rozmanitá a vizuálne bohatá séria filmov, reflektujúca rozmanitosť tvorby aj osobností jednotlivých architektov/architektiek,“ doplnil Juraj Krasnohorský.

Dokumenty sú venované štrnástim osobnostiam (v poradí vysielania na RTVS): Dušan Kuzma, Iľja Skoček, Ferdinand Milučký, Viera Mecková, Štefan Svetko, Oľga Ondreičková, Ivan Matušík, Vladimír Dedeček, Pavol Merjavý, Marián Marcinka & Milica Marcinková, Ján Miloslav Bahna, Martin Kusý & Pavol Paňák. Keďže štyria z nich pracovali/pracujú v tvorivých dvojiciach, dielov bude dvanásť. Prvý – o Dušanovi Kuzmovi –  odvysiela Dvojka RTVS v pondelok 7. septembra o 21.10 hod. Všetky ďalšie diely prídu na rad vždy v pondelok, približne v rovnakom čase.

Dokumentárny seriál je výsledkom spojenia architektov/architektiek s filmármi/filmárkami. Všetci sa zhodli na tom, že architektúra spomínaného obdobia bola originálna, vysoko kvalitná a v istom zmysle svetová, no predsa unikátna. „V druhej polovici 20. storočia vznikli mnohé stavby, ktoré svojou kvalitou presahujú slovenský, či dokonca stredoeurópsky kontext. Práve na tieto, a ich tvorcov, sa snažíme upozorniť v projekte IKONY. Slovenský rozhlas v Bratislave, Múzeum SNP v Banskej Bystrici či areál Poľnohospodárskej univerzity v Nitre sú budovy, ktoré obdivujú predovšetkým zahraniční návštevníci a architekti,“ povedali Adam Gajdoš a Kristína Tomanová zo združenia Archtung.

Po skončení 2. svetovej vojny sa podlomená Európa zmáhala, aby sa mohla opäť postaviť na vlastné nohy. Neskôr bola nutnosť výstavby podmienená víziou naplnenia socialistickej ideológie. Mladí architekti a architektky tak stáli pred nezvykle veľkými úlohami, častokrát šlo o výzvy, ktoré by aj dnes boli métou pre už skúsených profesionálov/profesionálky. A práve stavby, budovy, ktoré vznikli v danej situácii, dodnes formujú tvár a identitu slovenských miest. Je chybou spájať si ich s politickým režimom, nevidieť ich hodnotu, prínos kvalitnej architektúry. V dôsledku mylnej interpretácie a nepochopenia žiaľ nie sme schopní rešpektovať a správne nahliadať na ich tvorbu, necitlivo rekonštruujeme, dokonca nenávratne ničíme, búrame.

Naším zámerom bolo poskytnúť priestor mladým režisérom/režisérkam kameramanom/kameramankou so silným výtvarným cítením. Každý diel spracoval iný autorský tím režisér/režisérka − kameraman/kameramanka, strihač/strihačka či hudobný skladateľ“ zdôrazňujú Henrieta Cvangová a Juraj Krasnohorský zo spoločnosti Artichoke. Na spoluprácu prizvali režisérov a režisérky (menovaní v abecednom poradí): Dano Dekan, Jana Durajová, Lucia Kašová, Peter Koštál, Kristína Leidenfrostová, Paulína Mačáková, Soňa Maletzová, Maroš Milčík, Mária Pinčíková, Barbora Sliepková, Daniel Svoreň, Dorota Vlnová.

Dokumentárne filmy pod hlavičkou IKONY, podľa producentov svojím vizuálnym a naratívnym spracovaním presahujú klasický formát portrétu umelca/umelkyne, „medailónu“. Výrazné estetické zobrazenie reflektuje vizuálny, umelecký rozmer architektonických diel vybraných architektov/architektiek. „Ich tvorba nikdy nebola len utilitárna, ale vždy mala aj estetický rozmer. Vizuálne pôsobivým štýlom rozprávania sú IKONY určené najmä mladej generácii  divákov, ktorú oslovujú v prvom rade prostredníctvom filmu a zároveň aj rozšíreným interaktívnym obsahom na internete. Sekundárne projekt oslovuje milovníkov umenia nezávisle od veku a predstavuje jedinečné svedectvo pre budúce generácie o dobe a kultúrnom dedičstve architektúry a architektoch/architektkách obdobia socializmu na Slovensku,“ uzavrel Juraj Krasnohorský.

Pod námetom dokumentárneho seriálu je podpísané združenie Archtung, tím mladých architektov a študentov/architektiek a študentiek, ktorých v roku 2013 spojil na Fakulte architektúry v Bratislave spoločný cieľ − zvýšiť povedomie a úroveň vnímania architektúry v spoločnosti. Archtung je zároveň aj koproducentom. Producentom je spoločnosť  Artichoke, koproducentom RTVS a realizáciu seriálu finančne podporil Audiovizuálny fond.

Zdroj: TS