Toto som už niekde videla – výstava Gabriely Zigovej a Zuzany Sabovej v trenčianskom kreatívnom centre FOR MAAT

Výstava Toto som už niekde videla v kreatívnom centre For maat, autoriek Zuzany Sabovej a Gabriely Zigovej (alebo Zuzany Zigovej a Gabriely Sabovej?) reflektuje problematiku osobnej aj autorskej identity v dobe umelej inteligencie (Artificial Intelligence – AI) a v opozite k tomu aj hĺbku, povahu a neumelú autenticitu medziľudských vzťahov v rámci hodnôt ako sú priateľstvo a spolupráca.

Dramaturgiu výstavy bude tvoriť pomyselná časová os, po ktorej sa publikum bude môcť vybrať na cestu od možnosti nahliadnuť do histórie vzájomného kamarátstva oboch umelkýň, ich spoločných zážitkov a ovplyvňovania sa, ktoré budú podané formou špecifického autorského archívu, až po aktuálne kreovanie spoločného umeleckého alter-ega, teda jednej tvorivej osobnosti, spojenej z oboch autoriek. Prezentovaná spoločná tvorba v podobe prevažne objektových výstupov bude generovaná spájaním a prepájaním už jestvujúcich diel, nezriedka kombináciou médií, ktoré sú v tvorbe Zigovej a Sabovej najčastejšie zastúpené – performance a objektu, objektu a fotografie, grafiky, kresby a priestorovej inštalácie, s presahom k fyzickým zásahom do vlastného tela (ktoré je jedným z najfrekventovanejších výrazových prostriedkov oboch umelkýň, či už ako „nosič obsahov“ a jeho mediátor v duchu body-art, alebo v podobe sochy, plastiky). Rôzne kombinácie diel ako východiskový bod pre ich realizáciu budú vytvorené s použitím Midjourney, služby, ktorá s pomocou AI generuje realistické obrazy na základe inštrukcií. Následne budú podľa predlohy zhmotnené, prenesené do reality a výstavného priestoru galérie. Súčasťou multimediálnej výstavy bude aj niekoľko obrazov maliara Petra Sula, ktoré prirodzene komunikujú s jej obsahom a dopĺňajú ho, ako aj fotografické portréty autoriek od fotografky Jany Gombikovej, taktiež kontextuálne dopovedajúce príbeh, ktorý bude expozícia komunikovať.

Proces vzniku výstavy „Toto som už niekde videla“ a jeho výsledok je výzvou aj pre samotné umelkyne, ktoré pri jej tvorbe trávia celé týždne priamo v galerijnom priestore. Možno ju tiež vnímať ako slobodné laboratórium, ktoré skúma identitu optikou a „zručnosťami“ nových technológií a rozširuje tak predstavivosť, či predvída možné scenáre vývoja budúcnosti. V neposlednom rade predstavuje ďalšie vývojové štádium či medzistupeň v dlhoročnej vzájomnej interakcii oboch autoriek.

Gabriela Zigová/Zuzana Sabova
TOTO SOM UŽ NIEKDE VIDELA

FOR MAAT, Železničná 3, Trenčín
Vernisáž 8.9. 18:00
Výstava 9.9. – 9.10.2023
Kurátorka: Lucia Gavulová

Zdroj: TS