Stanovisko Slovenskej filmovej a televíznej akadémie k návrhu novely zákona o Audiovizuálnom fonde z 25. 5. 2018.

Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA) so znepokojením zaregistrovala snahu poslancov SaS Renáty Kaščákovej a Jozefa Rajtára o novelu zákona o Audiovizuálnom fonde (číslo parlamentnej tlače 1011).

Na základe pochybností o financovaní konkrétneho projektu spoločnosti JMB Film & TV Production  Generál chcú meniť podstatu zákona a navrhujú:

 • zrušiť podporu vývoja audiovizuálnych diel, respektíve ich scenára;
 • zrušiť možnosť podpory jedného projektu viackrát, napríklad najskôr výrobu a potom distribúciu;
 • zrušiť možnosť podpory jedného projektu z AVF a iných verejných zdrojom, napríklad z RTVS.

Navrhované zmeny naznačujú, že poslanci nemajú presné vedomosti o vzniku a distribúcii filmového diela, o štruktúre jeho financovania, ani o medzinárodných kontextoch, do ktorých slovenskí tvorcovia vstupujú.  Akceptácia ich návrhov by radikálnym spôsobom ochromila výrobu a distribúciu kinematografických diel na Slovensku, dokonca by znemožnila kooperáciu našich filmárov so zahraničím.

Podľa analýzy vedenia Audiovizuálneho fondu by pri striktnom uplatnení predmetného návrhu došlo:

 • k zastaveniu štipendií  na podporu tvorby scenárov;
 • k znemožneniu koprodukcií filmov aj hraných, dokumentárnych či animovaných seriálov s RTVS;
 • k znemožneniu podpory filmov a  filmových podujatí z fondu a zároveň lokálnych zdrojov, napr. zo samosprávnych krajov, miest a obcí;
 • k ukončeniu možnosti čerpať prostriedky z medzinárodných zdrojov, napr. z MEDIA (bez podpory vývoja z národného zdroja je to prakticky nemožné);
 • koniec podpory jedného filmu v produkcii aj v distribúcii (aj keď výrobu a distribúciu realizujú zväčša odlišné subjekty).

Slovenská filmová a televízna akadémia je aktivitou poslancov znepokojená hlavne preto, lebo môže zničiť niekoľkoročné snaženie tvorcov, producentov, pracovníkov Audiovizuálneho fondu i Ministerstva kultúry SR o resuscitáciu nášho audiovizuálneho priestoru. Trvalo viac ako 10 rokov, kým sa filmári spamätali z politických zásahov do slovenskej kinematografie, privatizácie jej materiálnej základne, deštrukcie RTVS a vytvorili funkčný systém podpory pôvodnej tvorby.

Premyslená štruktúra Audiovizuálneho fondu dnes umožňuje rozvíjať všetky vrstvy audiovizuálneho priestoru, pomáha pri vzniku filmových i televíznych diel, podporuje distribúciu, podujatia s filmom, odbornú reflexiu, vydávanie kníh i časopisov. Rešpektuje jedinečnosť slovenského prostredia, ale je kompatibilná s podobnými fondmi v zahraničí. Aj keď oproti iným európskym štátom Audiovizuálny fond pracuje s ďaleko menším objemom financií, naše filmy neustále zvyšujú svoju kvalitu, objavili sa na veľkých medzinárodných festivaloch (Berlín, Cannes, Toronto, Locarno, Karlove Vary, Varšava atď.) a mnohé z nich tam získali prestížne ocenenia. Koncepčná práca Audiovizuálneho fondu sa prejavila aj v obnove dôvery domáceho publika v slovenské filmy – minulý rok ich videlo takmer 1,5 milióna divákov.

Je nám ľúto, že slovenská kinematografia (ale i verejnoprávna televízia) je fackovacím panákom slovenských politikov. Ak poslanci SaS majú pochybnosti o transparentnom financovaní filmu a seriálu Generál spoločnosti JMB Film & TV Production, nech svoju kontrolu upriamia priamo na tento projekt a zo svojich zistení nech vyvodia konkrétne dôsledky. Bolo by nesprávne, keby sa kvôli jednému prípadu menil celý systém. Paušálne riešenie prostredníctvom navrhovanej novely totiž nesmeruje k náprave problémov, ale demontáži  audiovizuálneho prostredia na Slovensku. Poslancom navrhujeme stretnutie s predstaviteľmi Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, s vedením Audiovizuálneho fondu ako i so zástupcami filmárskych združení. Veríme, že v spoločnej diskusii sa  problémy vyjasnia.

Prezídium  SFTA:

 • Martin Šulík – prezident
 • Mirka Grimaldi – viceprezidentka
 • Marek Leščák – viceprezident
 • Barbara Hessová
 • Peter Dubecký
 • Ján Meliš
 • Peter Neveďal
 • Ivan Ostrochovský
 • Miroslav Ulman

V Bratislave 28. mája 2018

Zdroj: SFTA