Rudafest 2011: 9. ročník hardcore-metalového hudobného festivalu!

Dne 5.8. 2011 se v obci Ruda mezi Velkým Meziříčím a Velkou Bíteší koná již 9. ročník tradičního jednodenního kultovního hardcore-metalového festivalu RUDAFEST 2011. V místním kulturním domì se představí celkem 6 kapel z blízkého, vzdálenìjšího, či naprosto neznámého prostředí.

Po loňském mega úspìchu v podobì brazilské HC smečky Paury jsme se s ostatními pořadateli rozhodli letošní ročník nabídnout všem fans kapely z nejrùznìjších koutù naší republiky a stejnì jako loňský rok jsme zabrousili i do zahraničí.

Z domácí velkomeziříčské scény letos nedostane k nevíře spousty fans prostor žádná z kapel. O to vìtší prostor dostanou v příštím, jubilejním desátém ročníku Rudafestu.

Z nejbližší části naší vlasti, a to z Havlíčkova Brodu, se příznivcùm představí progresivní experimentální deathcore, kapela NOOSTRAK. S novým, všem velice dobře známým, vokálistou Lubošem (Fredem) Kristkem ze Smashed Face nám přijede představit svùj set a ukázat všem, jak se hraje deathcore v Havlíčkovì Brodì. Budeme vìřit, že impulz v podobì nového, na české pomìry velice zkušeného zpìváka, posune tuto talentovanou gruppu velice vysoko a jejich set bude stát zato.

S hvìzdnou zpìvačkou Janou přijede naše tìla rozpohybovat ostravská metal/hardcorová gruppa ENNOIA. Počátky kapely Ennoia sahají do roku 2007, kdy se členové tehdy již rozpadlé emo/screamo bandy Odi Et Amo rozhodli spolu znovu hrát. Oproti Odi Et Amo o člena navíc obohacená se tehdy zatím bezejmenná skupina začala ubírat smìrem k metal/hardcoru. Na podzim 2009 se členové kapely po dlouhých peripetiích shodli na názvu Ennoia. Po dalších problémech souvisejících s obsazením postu kytary a vystřídání mnoha kytaristù se na přelomu července a srpna 2010 ke skupinì přidává Slávek, se kterým kapela začíná pravidelnì koncertovat a získávat si tak vìtší a vìtší podvìdomí na české hudební scénì.

Z Chomutova přijede svùj set rozjet death/metalcorová pecka VICTIMS. Tyto borce netřeba dlouze představovat. Na české hudební scénì fungují již zhruba od roku 2004. Za sebou mají nespočet „velkých“ koncertù. Šestičlenná parta hrající s automatickými bicími v obsazení dva zpìvy, tři kytary a basa se prezentuje zbìsilou a zároveň živelnou pódiovou show, na kterou dostanou snad každého posluchače a strhnou jakékoli publikum. Vìřme, že kluky nebude omezovat „pomalý“ automat a do moshe se zapojí celý sál.

Další kapelou, která se na Rudafestu představí vùbec poprvé je Evropou protřelá litomìřická death/metalová banda ANIME TORMENT. Skupina Anime Torment byla založena v říjnu 2007 v Litomìřicích. Kapela si mìla tu čest zahrát po boku velkých kapel, jako jsou WFAHM, CALIBAN, PRO-PAIN a mnoho dalších. Po personálních zmìnách vydali v únoru 2011 svùj prvotní EP počin s názvem Sakura, na kterém shrnuli staré songy. Dál pracují na nových vìcech, které vydají v dalším EP nìkdy na podzim roku 2011. Parta kolem frontmana Ondřeje (Hosica) Svobody se prezentuje heslem: „Není na svìtì nic, co by nám sebralo chuť dál hrát, hudba je pro nás vše!“ Toto heslo netřeba dále komentovat. Jsem přesvìdčen, že kluci se svým repertoárem jistì rozvíří už tak vysoce natlakovaný kotel roudského publika.

Prvními zahraničními hosty letošního Rudafestu jsou hardcoroví braťa MADCULT zo slovenského Zvolenu. Historie kapely se píše již v roce 2001, kdy na sebe narazili dvì hudební tìlesa jménem Jan a Filip. Po seznámení si kluci uvìdomili, že je třeba, aby jeden druhého hudebnì vyformoval. Tak se Filip poprvé dotkl kytary a Jan paliček.  Po pár vnitřních zmìnách vznikla trojice fungující do konce roku 2008, kdy na postu basy Cedriga vystřídal Ivan. V této nové sestavì se tento malý, avšak velice pevný hudební kolos pojmenovává Madcult a brázdí vody hudební scény nynìjší s cílem dobýt slávy dní budoucích.

Jako nejvìtší hvìzda letošního ročníku Rudafestu a obrovské lákadlo pro všechny fans za námi přijede až z belgického Monsu (Bergenu) deathmetal/hardcorová kapela PLANEY! Začátky této gruppy sahali do roku 2006, kdy vzniklo velké množství domácích nahrávek. Skupina začala koncertovat v klubech a na menších festivalech. Zlomem pro kapelu byl konec roku 2007 a začátek roku 2008, kdy se začala ukazovat na velkých metalových festivalech a dostávat se do podvìdomí mnoha fanouškù. V létì 2008 realizovala Planey své první EP „The Beginning“. Na začátku roku 2009 začaly vznikat nové písnì s vìtší technickou i odbornou kvalitou se zámìrem kapely realizovat své první album. Kapela hrála po boku megastar, jako jsou například BEHEMOTH, SEPULTURA, BORN FROM PAIN, HEAVEN SHALL BURN, BURNING SKIES a mnoho dalších. Energická deathmetal/hardcorová muzika, s nìkterými blackmetalovými vlivy vás určitì nebude nudit!

Všechny Vás srdečnì zveme. Přijďte podpořit nejen nás pořadatele, ale hlavnì kapely, které hudbì obìtují velké množství času, a to převážnì jenom za Vás a pro Vás. Jistì se všichni máme na co tìšit!!!

Ruda fest

Zdroj: Stanislav Slezák
Publikoval: Redakcia GREGI.NET