Rozbieha sa iniciatíva za záchranu Medeného hámra, k jeho náplni sa môže vyjadriť aj verejnosť.

Dve budovy so štatútom národnej kultúrnej pamiatky v areáli Medeného hámra by mali v blízkej dobe prejsť do vlastníctva mesta Banská Bystrica. Novú funkciu areálu, ktorý bol sídlom významného metalurgického podniku na spracovanie medi, chceme nájsť spolu s verejnosťou. Mesto Banská Bystrica v spolupráci s OZ ZA! Medený hámor spúšťa dotazníkový prieskum.

Zmení sa areál Medeného hámra v budúcnosti na múzeum, kultúrne, vzdelávacie alebo inovačné centrum? Odpovede by mali vzísť aj z participatívneho procesu, ktorý zapojí zástupcov odbornej i laickej verejnosti. Participatívny proces odborne zastrešia skúsené urbanistky a architektky zo združenia Spolka. Práve s nimi sa prepojilo novovzniknuté občianske združenie ZA! Medený hámor, ktorého cieľom je zachrániť toto miesto svetovej histórie, momentálne v ruinóznom stave.

Prvým krokom participatívneho procesu je dotazník zverejnený online na webe mesta Banská Bystrica www.banskabystrica.sk, aj na webe občianskeho združenia ZA! Medený hámor www.zamedenyhamor.sk. V tlačenej podobe bude dotazník dostupný od 6. júla 2021 v Informačnom centre v Radnici (Námestie SNP 1) a v Štátnej vedeckej knižnici (Lazovná 9). Dotazník je možné vyplniť do 31.07. 2021.

Foto N – Tomá? Benedikovi?

Participatívny proces bude prebiehať od júla do konca novembra a bude pozostávať z dotazníkového prieskumu, rozhovorov a workshopov. Odpovede na otázku, čo s Medeným hámrom, sa objavia po vyhodnotení participatívneho procesu v zadaní architektonickej súťaže na revitalizáciu areálu. Tá poslúži ako podklad pre územný plán zóny, ktorý stanoví, čo je v tomto chránenom areáli národných kultúrnych pamiatok možné stavať. “Paralelne s prípravou ideového zámeru by sme chceli realizovať v areáli hámra záchranné práce, aby sme zastavili súčasnú degradáciu objektov,“ prezradila Lívia Gažová, členka občianskeho združenia ZA! Medený hámor a pracovnej skupiny, ktorú k problematike Medeného hámra menoval primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko. 

„Domnievame sa, že Medený hámor je pre mnohých Bystričanov stále ešte neobjavený kus svetovej histórie mesta a regiónu,“ vyjadril sa Juraj Havlík, zo združenia ZA! Medený hámor. V spolupráci s OZ za! amfiteáter premietnu v Letnom kine na amfiteátri v utorok, 6. júla štyri diely filmu Cesta medi – Po stopách medi z vraku lode Bom Jesus (trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2zRABC-HhfA). “Vedeli ste, že vyše 20 ton medi, ktorá sa našla v roku 2008 v Namíbii pri ťažbe diamantov vo vraku portugalskej lode, prešla pred pol tisícročím bystrickým Medeným hámrom? Tieto filmy si netreba nechať ujsť, dopĺňa Juraj Havlík. Súčasťou premietania bude diskusia s režisérom tohto dokumentárneho filmu Stanislavom Mancom a zároveň stručné predstavenie aktivít iniciatívy za záchranu Medeného hámra. Diskusia sa začne o 21:00 hod., premietanie filmu o pol hodinu neskôr.

V stredu, 7. júla jeden z najväčších odborníkov na banskú históriu a hutníctvo na Slovensku, Miroslav Lacko, počas komentovanej prehliadky predstaví verejnosti historické míľniky a súvislosti objektov Medeného hámra a miestnej ťažby medi, ktorá bola v minulosti exportovaná do mnohých krajín sveta. Komentovaná prehliadka sa začne pred Štátnou vedeckou knižnicou o 17:00 hod. a bude trvať minimálne 2 hodiny.

Zdroj: OZ ZA! Medený hámor