PREMIÉRA AUTORSKEJ DIVADELNEJ INSCENÁCIE PAVUČINA LŽÍ

Divadelné centrum sa dlhodobo venuje dokumentárnym divadelným inscenáciám pre mládež, ktoré prinášajú silné autentické príbehy z našej minulosti či súčasnosti. V utorok 19. septembra 2023 o 10.00 a 19:00 sa uskutoční v Dome kultúry Zrkadlový háj v Bratislave v produkcii Divadelného centra svetová premiéra autorskej inscenácie Jána Šimka Pavučina lží o prekrúcaní pravdy vtedy a dnes.

Inscenácia prináša príbehy ľudí z našej histórie a bezprostrednej súčasnosti, ktorí podľahli nebezpečným dezinformáciám a konšpiračným teóriám natoľko, že dokázali ničiť životy. Hovorí o tom, prečo fungujú totalitné režimy na princípe obrovskej pavučiny lží a do akých lží sa môžeme dostať na internete a sociálnych sieťach dnes. Ukazuje, ako fungovala propaganda v minulosti (za Slovenskej republiky 1939-1945) a ako v súčasnosti dochádza k manipuláciám, šíreniu fake news a radikalizácii na sociálnych sieťach.

„V posledných rokoch má na študentov ale i spoločnosť čoraz výraznejší dopad spôsob, akým fungujú sociálne siete a iné služby na internete. Jedným z hesiel firiem zo Sillicon Valley, ale aj iných miliardových online biznisov, je kreatívna deštrukcia. Vďaka nej dochádza k spochybňovaniu tradičných štátnych a verejných inštitúcií, ako sú školy či médiá. Kreatívna deštrukcia a nevôľa týchto firiem akokoľvek regulovať obsahy na sociálnych sieťach či zabrániť šíreniu fake news, pôsobeniu trollov a rôznym iným manipulatívnym praktikám negatívne zasahuje aj do offline životov ľudí a komunít. Ovplyvňovanie individuálnych názorov na dôležité spoločenské otázky (napríklad vzťah k menšinám), volieb (ako v prípadoch Brexitu či útoku na Kapitol v USA) či radikalizácia v prostredí sociálnych sietí má na ľudí a komunity často fatálne následky – ako to bolo aj v prípade teroristického činu na Zámockej ulici v Bratislave v októbri 2022. Považujeme za dôležité ukázať, ako v súčasnosti funguje propaganda, ako dochádza k manipuláciám, šíreniu fake news a radikalizácii na sociálnych sieťach. A tiež ako fungovala propaganda v minulosti. V čase, keď viac mladých získava informácie o svete zo sociálnych sietí ako z overených médií a trávi o tretinu viac voľného času online ako offline, je to obzvlášť dôležité, “ objasňujem tému inscenácie jej autor a režisér Ján Šimko.

Hoci sa s dezinformáciami na rôzne účely pracuje už tisícročia, s rozšírením digitálnych médií našli novú živnú pôdu a čoraz nebezpečnejšie zasahujú do skutočného sveta. Žijeme vo svete, kde najväčším bohatstvom sú dáta. Sociálne siete fungujú na základe matematických algoritmov. Aj preto im niektorí hovoria Weapons of math destruction. Algoritmy kontrolujú každý náš pohyb na sociálnej sieti. Nielen komu dáme lajk alebo odpovieme, ale aj čo odpovieme. Analyzujú voľbu slov a emocionálne zafarbenie našej konverzácie, dokonca aj to, koľko nám trvalo, kým sme odpovedali. Drvivá väčšina ľudí sa práve takto dostane
k nejakému obsahu, ktorý zmení ich pohľad na skutočnosť. Až 69 percent užívateľov Facebooku, ktorí v skutočnosti vykonali nejaký radikálny čin, nemusel to byť hneď teroristický útok, sa radikalizovalo vďaka algoritmom Facebooku.

Odborná poradkyňa Ipčko Zuzana Juráneková upresňuje cielenie radikálnej propagandy v uzatvorených skupinách na sociálnych sieťach: „Ak sa mladí ľudia ocitajú v náročných situáciách, ktoré sa dlhodobo alebo cyklicky opakujú a nie sú riešené zo strany tých, ktorí na to majú kompetencie, v rámci svojich možností, berú spravodlivosť do svojich rúk s túžbou
a úmyslom urobiť nejakú zmenu. Ak sú obklopení prostredím, ktoré podporuje ich úmysel, pozitívne alebo negatívne, vzrastá ich odhodlanie ku konaniu. Radikálna propaganda
v uzatvorených skupinách na sociálnych sieťach je cielená na mladých ľudí, využíva zraniteľnosť tohto vývinového obdobia, je atraktívno-vzrušujúca a priťahuje ako magnet.“

Psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro dodáva: „Radikalizmus a extrémizmus sú fenomény, ktoré sa menia a vyvíjajú rovnako ako spoločnosť. Našou úlohou je, aby neboli rýchlejšie, preto je nevyhnutné, aby sme sa stali inkluzívnou spoločnosťou, v ktorej vyriešime príčiny, budeme chrániť tých, ktorí sú ohrození, vytvoríme možnosti na participáciu mladých ľudí,
v ktorej bude počuť ich hlas a vytvorí sa priestor na to, aby mohli niečo „zdravo“ ovplyvniť spoločne. Nevyhnutné sú aj systémové kroky, spolupráca s dôležitými aktérmi a inštitúciami – vzájomná otvorenosť a zameranie na riešenia výziev každodenného života v školách,
v rodinách a to, aby sme nezatvárali pred touto témou oči. Preto sme vďační, že táto téma prenikla aj do umenia v podobe divadelnej inscenácie.“

Po každom predstavení sa uskutoční diskusia s tvorcami a odborníkmi z IPčka a Ústavu pamäti národa.

Tvorivý tím: text a réžia: Ján Šimko; dramaturgia: Zuzana Palenčíková, odborná spolupráca: Zuzana Juráneková a Marek Madro (IPčko), Ľubomír Morbacher (ÚPN), scéna: Diana Strauszová, kostýmy: Veronika Vartíková, Diana Strauszová, videoart: Boris Vitázek, kamera a strih: Peter Kotrha, hudba: Matúš Homola, účinkujú: Henrieta Virágová, Miloš Kusenda, Michal Rosík

Inscenáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, jej hlavný partner a Bratislavský samosprávny kraj.

Zdroj: TS