Pořadatelé Open Air Festivalu TrutnOFF 84/87 – 2017 k situaci okolo Bojiště v Trutnově a k jubilejním třiceti letům festivalu.

Obvykle touto dobou pořadatelé nejstaršího hudebního festivalu svého druhu v zemi, známého a kultovního Open Air Festivalu TrutnOFF, ohlašovali první zahraniční i tuzemské kapely. Letos tomu tak však není a nemůže být. 

Trutnovská radnice se totiž až nyní rozhodla, kdo bude dále spravovat areál na Bojišti, jehož je vlastníkem. A nejistota a nerozhodnost radnice festivalu nepomáhá. K 31. prosinci loňského roku skončila po osmnácti letech nájemní smlouva bývalému nájemci Bojiště, za jehož správcovství areál viditelně zchátral. Trutnovská radnice vytvořila k Bojišti a jeho budoucnosti komisi, nový vlastník či nájemce však přesto nebyl dlouho znám. Pořadatelé tradičního letního Open Air Festivalu tak donedávna nevěděli, s kým se lze konkrétně domlouvat a uzavřít nájemní smlouvu. Až před několika dny v únoru se objevila informace, že si město areál nechá prozatím ve své správě. Žádná veřejná soutěž nebo výběrové řízení na pronájem Bojiště radnicí vyhlášeny nebyly, objevila se pouze anketa „Co dál s Bojištěm“, která skončila fiaskem.

Kristova léta a 30 let – časová prodleva a připomenutí počátků na farmě a zelené louce?
„Návrat do rukou vlastníka vítáme. Víme už alespoň, s kým se případně domlouvat, ale informace přišla trochu pozdě. Času je málo. Přichází měsíc vran. Festival by měl být za šest měsíců, a to není mnoho. Veškeré smlouvy s partnery a většinou hlavních zahraničních kapel se domlouvají na podzim nebo ke konci roku či rok dopředu. S Iggym jsme se například domlouvali tři roky. Myslet si o tom můžeme leccos. Nepředpokládáme, že by to byl záměr či úmysl. Spíše čekání na Godota. My však už čekat nemůžeme. Uvidíme, co se v nastalé situaci dá dělat,“ uvádějí pořadatelé. „Nějaké vize a varianty máme,“ a nevylučují ani, že si TrutnOFF, kterému letos bude neoficiálně Kristových 33 let a oficiálně 30 let, možná připomene počátky svého vzniku. Pořadatelé totiž zvažují setkání na zelené louce a ve stodolách, jako v dobách festivalových počátků a v duchu dnešních hudebních setkání na amerických farmách. „Připomenuli bychom si tak atmosféru spiklenectví a semknutou pospolitost festivalových počátků před třiatřiceti lety nebo dnešních hudebních setkání na amerických farmách. S minimem hudebního byznysu, který se z velkých festivalů stal,“ říká zakladatel Open Air Festivalu Trutnoff Martin Věchet. „Nebo se letos bude v klidu a úctě odpočívat,“ dodávají jednohlasně pořadatelé.

Jak to vlastně je…?
Město sice prohlašuje, že festivalům nebrání, ale to, že až v únoru je známo, že nesehnalo žádného nájemce, a bude tedy areál spravovat samo, rozhodně ničemu nepomáhá. Okolnosti pro pořádání festivalů se výrazně změnily. Pořadatelé, kteří mají s Bojištěm za 26 let od roku 1990 značné zkušenosti, poukazují na skutečnost, že jsou některé jeho části rozprodané – několik objektů vlastní bývalý nájemce – čímž areál ztratil svoji celistvost, kompaktnost a smysluplnost. Z okolních luk, které jsou v bezprostřední blízkosti areálu, se staly stavební parcely, které před časem trutnovská radnice vyčlenila změnou územního plánu k zastavění a stojí na nich první průmyslová stavba nebo rodinné domy.„Již v říjnu loňského roku jsme představitelům trutnovské radnice napsali dopiss dotazem k situaci okolo Bojiště a budoucnosti festivalů, nic konkrétního jsme se však nedozvěděli,“ uvádějí pořadatelé. Radnice sice slovy starosty veřejně avizovala v MfD 21. 9. 2016, že nový nájemce bude znám do konce roku, bohužel se tak nestalo. Z médií se pořadatelé průběžně dozvídali, že sice radnice s festivaly počítá a chce je zachovat (tisková zpráva města ze dne 14. 9. 2016), ale i to, že se hledá nový nájemce, a pokud se „objeví nějaký geniální nápad a bude neslučitelný s festivalama, tak tam festivaly skončí.“ (ČT 30. září 2016, místostarosta Tomáš Hendrych). Uvažuje se prý i o prodeji areálu.Eva „Lipová“ Navrátilová, Marta „Indiánka“ Věchetová, Martin „Geronimo“ Věchet.

Únor – měsíc hladu a konečně se ví, s kým se domlouvat 
Po dlouhých osmnácti letech skončila ke konci roku 2016 bývalému nájemci Bojiště nájemní smlouva. „Je zvláštní, že i když to město dlouho dopředu vědělo, nic zásadního se nedělo. Za tuto dobu areál v rukou bývalého správce nepřehlédnutelně chátral, ale radnice opakovaně smlouvu různými dodatky upravovala a prodlužovala. Finance získané pronájmem areálu pro festival se do něj viditelně nevracely, a praktickými údržbáři jsme tak vlastně byli my. Pro areál jen dobře. Pokud jsme chtěli festival na Bojišti uskutečnit, nic jiného nezbývalo,“ uvádějí pořadatelé nejstaršího festivalu svého druhu v zemi, který se na trutnovském Bojišti pořádá od roku 1990. „Po měsících dlouhých nocích a sněhu se až nyní, v měsíci hladu, dozvídáme, že se správcovství vrátilo zpátky do rukou majitele – Města Trutnov,“ konstatují dále.

Vyhlášena výzva pro veřejnost, nikoli výběrové řízení
Město Trutnov vytvořilo z místních politiků a zaměstnanců města komisi, která měla vyřešit otázku „Co s Bojištěm?“. S anketní otázkou se obrátilo i na veřejnost, od které se mnohé očekávalo. Nápadů se ale sešlo jen šest a žádný z nich, dle vyjádření radnice, nesplnil očekávání. Nic zásadního se nestalo a dodnes v podstatě není jasné, co s areálem bude. Nejednalo se o žádné výběrové řízení na nájemce areálu, jak se může jevit. „Své nápady na využití Bojiště jsme v této anketě nepředložili, neb máme již jednu neblahou zkušenost z minulosti. Před několika lety jsme jednali se starostou města o pronájmu areálu „Prachárna“ ve Volanově, který jsme si vybrali jako nové místo pro pořádání festivalu. Dle starosty tehdy prodej nepřipadal v úvahu. Vypracovali jsme podnikatelský záměr, předložili rozsáhlé projekty, včetně všech inženýrských sítí, odvodnění a cest, vypracované autorizovanými projekčními kancelářemi. Zatímco jsme zpracovávali rozpočet a finanční zajištění s využitím grantů a dotací, které by se k prostoru mohly vztahovat, město během roku celý komplex prodalo jednomu zájemci s jednoduchým odůvodněním – „k podnikatelským účelům“. Proto jsme se rozhodli další know-how již neposkytovat a něčeho podobného se nezúčastňovat,“ objasňují pořadatelé.

Zdroj: TrutnOFF