PAVOL BARABÁŠ VZDÁVA POCTU SVETOZÁROVI STRAČINOVI.

Režiséra Pavla Barabáša poznajú ľudia ako človeka, ktorý nakrúca dokumenty s osobitým pohľadom na našu planétu. Diváka vťahuje nielen do neprebádaných vzdialených krajín, ale zaujímavé témy objavuje i na Slovensku. Tentokrát prináša do kín dokument o významnom slovenskom skladateľovi a zberateľovi ľudových piesní Svetozárovi Stračinovi. 

Bol to výnimočný umelec, ktorý sa spoľahlivo vymyká akémukoľvek „priečinkovému“ zaradeniu. Bohém, ktorý bytostne vnímal a rozvíjal autentický folklór. Skladateľ, ktorého hudobné kompozície nadchýnajú aj tých, ktorí sa folklóru vyhýbajú. Zanechal po sebe rozsiahle dielo a nezameniteľný odkaz, ktorý nemá nasledovníkov. Svetozár Stračina však naďalej ostáva rébusom, ktorého hľadanie tajničky bude pokračovať.

Stračinova spolupráca s Martinom Ťapákom, Martinom Hollým a ďalšími režisérmi priniesla filmy, ktoré sa výrazne zapísali do dejín slovenskej kinematografie. Úvodná scéna Nočných jazdcov, filmy Rysavá jalovicaa lebo Pacho, hybský zbojník– to sú momenty, kedy mnoho divákov po prvý krát vôbec zaregistrovalo filmovú hudbu.

„Veľa ľudí sa diví, prečo som nakrútil film o Svetozárovi Stračinovi. Vnímajú viac, že som pochodil kus sveta, spoznal mnoho kultúr a zachytil ich tradície. Áno, nakrúcal som zanikajúce prírodné kmene, navštívil krajiny, ktoré už medzičasom prišli o svoje jedinečné zvyky a stratili vzťah k svojej zemi. Zažil som stret kultúr i etniká s vyhasnutými očami, ktoré prevalcoval globalizačný valec. Čím viac človek spoznáva planétu, tým viac získava nadhľad, ktorý mu pomáha odhaľovať to vzácne doma. Inak sa začne dívať na hodnoty krajiny a národa, ktoré sú pre svoju blízkosť často neviditeľné. Práve preto sú pre mňa vzácni ľudia, ktorí podnecujú svoje okolie k tvorivosti a odkrývajú nové pohľady na seba samých. Pri hudbe Svetozára Stračinu som si uvedomil, že on hľadal a zachytával esenciu, ktorá dáva ľuďom pocit spolupatričnosti. To krehké, čo utvára spoločenstvo.“ hovorí o filme Pavol Barabáš.

Dokumentárny film Svetozár Stračina prináša bližší pohľad na jeho tvorbu prostredníctvom najbližších priateľov, spolupracovníkov a hudobných odborníkov. Film je unikátnym spojením množstva archívnych záberov a rozhovorov s ľuďmi, ktorí ho poznali, či už osobne alebo prostredníctvom jeho práce. Nechýba medzi nimi muzikologička Alžbeta Lukáčová,  hudobný redaktor Juraj Dubovec, či najznámejší choreograf SĽUK-u Juraj Kubánka. Pavol Barabáš uvedie divákom film osobne 4. septembra večer v Kine Lumière.

Zdroj: TS