Nominácie na ocenenie Roma Spirit 2022 je možné poslať už len do začiatku septembra!

Prihlásiť svojich favoritov do 14. ročníka oceňovania Roma Spirit je možné už len do 7. septembra 2022. Prihlášku na ocenenie môže zaslať každý. Vypĺňa sa online na www.romaspirit.sk a nezaberie viac ako desať minúť.

Koho a čo oceňujete Vy? Vďaka prijatým nomináciám, Roma Spirit už po štrnástykrát ocení fungujúce príklady ako budovať mosty pre lepšie spolunažívanie, ocení aktivity jednotlivcov a organizácií, ktorí efektívne riešia zlepšenie situácie rómskych komunít na Slovensku a zasadzujú sa za šírenie porozumenia a budovania rešpektu.

„Naša krajina ponúka množstvo inšpiratívnych a nasledovania hodných ľudí a príbehov, ktoré si zaslúžia zviditeľnenie a ocenenie,“ uviedla Magdaléna Rothová, riaditeľka ACEC. „Ocenenie Roma Spirit je vyjadrením ich podpory a poďakovaním, že venujú energiu zmysluplným činom a dokazujú, že aj na komplikované výzvy v našej spoločnosti máme riešenia.“

O tom kto spomedzi všetkých prijatých prihlášok bude nakoniec medzi 21 finalistami Roma Spirit 2022 rozhodne Prípravný výbor Roma Spirit.  O siedmych laureátoch 14. ročníka Roma Spirit v kategóriách: Mimovládna organizácia, Spoločnosť a zamestnávateľ, Obec a mesto, Osobnosť, Média, Kultúra a Čin roka, rozhodne medzinárodná Odborná porota a Porota čin roka.

Vyhlasovateľmi 14. ročníka Roma Spirit sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a Rozhlas a televízia Slovenska. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Partnerom kategórie Čin roka je Rádio Expres, partnerom kategórie Médiá Nadácia otvorenej spoločnosti, partnerom kategórie Mimovládna organizácia Karpatská nadácia a kategórie Kultúra Štátna vedecká knižnica v Prešove. Záznam zo slávnostného odovzdávania ocenení Roma Spirit 2022 odvysiela RTVS v decembri 2022, pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.

Pre viac informácií a aktuálne novinky sledujte profil Roma Spirit na FB Roma Spirit alebo Instagram.

Viac o Roma Spirit nájdete na:
FB @slovensko.romaspirit,
IG @slovensko.romaspirit,
youtube Roma Spirit

Zdroj: Roma Spirit