Nahrávka Nová slovenská hudba 2012 ponúka intenzívny pohľad na domácu vážnu hudbu.

Prestížna prehliadka súčasnej slovenskej tvorby sa odhodlala k obdivuhodnému počinu. Organizátori festivalu s dlhoročnou tradíciou si zaumienili uchovať živé hudobné zážitky a podeliť sa o ne s nasledujúcimi generáciami vo forme live nahrávky. Jedinečné dvoj-CD plné inovatívnych diel a špičkových interpretov vychádza vo vydavateľstve Hudobný fond. 

Nová slovenská hudba datuje svoj začiatok do obdobia 50-tych rokov 20.storočia. Fórum, ktoré zakladala generácia slovenskej moderny, sa v tom čase uskutočňovalo len nepravidelne a slúžilo ako platforma pre novú hudbu dnes už nežijúcich autorov. Súčasná podoba festivalu má povahu bienále, ktoré sa strieda s medzinárodným festivalom Melos-Étos. Pravidelnosť umožnila rozšíriť dramaturgickú líniu fóra a dávať tak priestor rozmanitejšej skupine autorov. „V čase, kedy som prevzal patronát nad festivalom som už nemohol ignorovať veľké osobnosti postmoderny, avantgardy či moderny v zastúpení Moyzesa alebo Ferenczyho, bez ktorých by naša kultúra ani neexistovala. Silná generácia avantgardy zanechala po sebe mnohé orchestrálne diela, ktoré už možno nie sú zaujímavé pre festivaly súčasnej hudby, no ešte stále sú príliš odvážne pre abonentné cykly. Zostali tak uväznené v akomsi medzi-priestore, preto som sa rozhodol zaradiť ich do programu,“ vysvetľuje predseda Spolku slovenských skladateľov Ivan Buffa.

O nápade zaznamenávať jednotlivé koncerty festivalu sa v umeleckých kruhoch diskutovalo roky. Z prezentácie pôvodnej slovenskej tvorby síce existuje množstvo audiozáznamov, zostávali však len v rovine občasného rozhlasového uvádzania. „Išlo o skladby, ktoré sa zrealizujú len párkrát, pretože kladú nemalé nároky na interpreta, sú náročné obsadením alebo patria len tomuto fóru a v rámci sezóny sa už ďalej neobjavia. Mrzelo nás, že sa nahromadí množstvo výborných diel rôznych generácií našich skladateľov, z ktorých nezostane kvalitný záznam na zdokumentovanie toho, čo sa v našej kultúre dialo,“ hovorí Buffa. Debutové dvoj-CD preto zachytáva „hajlajty“ festivalového ročníka 2012, kde sa prelína historická i súčasná slovenskú hudba vo všetkých svojich rovinách – orchestrálnej, komornej i vokálnej. V rámci hudobného prierezu od slovenskej avantgardy, na čele s Ilja Zeljenkom, až po úplne mladých autorov, dostávajú poslucháči priestor porovnať, ako sa hudba počas zhruba 70-tich rokov na Slovensku vyvíjala. Dramaturgia nahrávky pozostáva z desiatich vybraných kompozícií. V úvode zaznievajú Štruktúry Ilja Zeljenku pre veľký orchester, ktoré odzneli v Slovenskej filharmónii pod taktovkou poľského dirigenta Szymona Bywaleca. „Je to výborný dirigent, expert na tento typ hudby. S rovnakým analytickým prístupom sa zhostil nejednej slovenskej partitúry, akoby išlo o Pendereckeho či Lutoslawskeho. Slovenskú filharmóniu vyburcoval do úžasného výkonu,“ komentuje Buffa.

Veľké orchestrálne skladby dramaturgicky dopĺňa Clarissima pre orchester Lukáša Borzíka, ktorá mala v rámci nahrávaného festivalu aj svoju premiéru a  Organizmy od Ivana Buffu. Ansámblové diela zastupuje Concertino Vladimíra Bokesa pre violončelo a komorný súbor, so špičkovým sólistom Andrejom Gálom. Nežnejšie pohlavie skladateľov reprezentuje Viera Janárčeková. Z jej nekonvenčnej tvorby, špecializujúcej sa na sláčikové nástroje, si poslucháči vypočujú Sláčikové kvarteto č.7 v interpretácií Muchovho Quarteta. Skladbami pre menšie komorné zostavy sa blysnú Egon Krák, Juraj Vajó či Michal Paľko. Na albume sa predstavia špičkový interpreti našej klasickej scény, akými sú Ladislav Fančovič, Ján Slávik, Branislav Dugovič a mnohí ďalší. Slovami skladateľa Ivana Buffu: „CD obsahuje výber z rôznorodého, čo z pera slovenských autorov vychádza a čo dokumentuje príbeh súčasnej slovenskej hudby.“      

Ďalšie informácie o Nová slovenská hudba 2012:
https://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/product&product_id=2954&search=nova+slovenska+hudba

FB profil Hudobného fondu
https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts

Zdroj: Hudobný fond