Na televízne obrazovky prichádza séria dokumentárnych filmov o kreatívnych centrách – OSTROVY

Osemdielna televízna séria dokumentárnych filmov OSTROVY prinesie divákom pohľad do bežných dní kultúrnych centier, dobrovoľníkov, zakladateľov a umelcov, ktorí v nich pôsobia. Každý diel priblíži ich prácu a každodenné rutinné povinnosti.

Sériu OSTROVY odvysiela RTVS na Dvojke a diváci ju budú môcť sledovať počas ôsmych týždňov každý pondelok o 20.10. Prvý diel o Divadle Potôň v Bátovciach v réžii Jany Bučky Kovalčíkovej odvysiela 30. mája.

Jednotlivé diely otvoria televíznym divákom uzamknuté dvere profesijného a intímneho života kultúrnych pracovníkov a umelcov a umožnia im lepšie pochopiť význam a zmysel umenia a kultúry pre človeka a spoločnosť. Diváci ich uvidia v rôznych situáciách, vo vzťahoch s kolegami, umelcami, priateľmi. Prostredníctvom filmov sa diváci dostanú do zákulisia kultúrnych domov, ateliérov, skúšobní, poodhalia s čím všetkým zápasia organizátori pri príprave a realizácií podujatí, aké prekážky musia zdolávať kým prinesú divákom vytúžený kultúrny zážitok. Uvidia proces tvorby, úspechy aj neúspechy a nahliadnu do súkromia. Ako prvý uvidia film o Divadle Potôň v Bátovciach v réžii Jany Bučky Kovalčíkovej a Michala Fuliera. Ďalej Stanicu Žilina Záriečie a Novú synagógu tiež v réžii Jany Bučky Kovalčíkovej a Michala Fuliera, film o kultúrnom centre Ľadovňa v Bytči s názvom SMACK MY BYTČA ! v réžii Andreja Kolenčíka, dva filmy v réžii Miriam Petráňovej Nad tým o kultúrno-turistickom centre nad Banskou Štiavnicou a Periférne centrá v Dúbravici, ďalej film o Punkovej bašte v Bardejove v réžii Andreja Kolenčíka, piešťanskú Artu v réžii Jany Bučky Kovalčíkovej a Michala Fuliera a ako posledný film o kultúrno-kreatívnom centre Kláštor v réžii Viery Dubačovej a Petra Kotrhu.

Dokumentárna séria OSTROVY postupne mapuje kreatívne centrá v rámci nezávislej siete ANTÉNA. Reflektuje hodnoty a premeny v kultúrnom dianí v duchu NEPREDAŤ! ZVEĽADIŤ.

„Dôležitosť existencie kultúrnych centier na Slovensku je nespochybniteľná. Prežívajú vďaka obetavej a náročnej práci malých skupín ľudí naprieč celým Slovenskom, ktorým záleží na hodnotovej kultivácii svojho okolia. Neúnavne, bez výraznej pomoci štátu a adekvátneho finančného ohodnotenia prinášajú esenciu umenia a kultúry tam, kde treba,“ hovorí producentka série Lívia Filusová.

Umelecké centrá často vedú samotní umelci, nie je tak ojedinelé, že ich umelecké ambície musia ustúpiť pred tými manažérskymi. Projekt vznikol ako rekcia na súčasnú krízovú situáciu v kultúre a má vyzdvihnúť jej nevyhnutnosť pre spoločnosť. Zámerom je akcentovať, že práca, ktorú vykonávajú je nedocenená a mnohokrát je oveľa náročnejšia na organizáciu bežného dňa, rodinné vzťahy a spoločenský život. Ľudia, ktorí budujú tieto centrá svojou vierou, odhodlaním a často osobnými obetami vytvárajú ostrovy pozitívnej energie. Napriek tomu stále narážajú na nepochopenie a musia neustále dokazovať oprávnenosť svojej existencie. V dobe, keď sociálne siete zaplavujú masy svojimi informáciami, medzi ktorými historickú pravdu a fakty nemajú šancu rozpoznať, kreatívne centrá prinášajú práve v takomto čase riešenie.

„Ako človek, ktorý pozná všetkých ľudí z kultúrnych centier, ktorí  neustále a vytrvale tvoria, prinášajú nové myšlienky a programy, sa domnievam, že práve títo ľudia budú pre televíznych divákov pozitívnou inšpiráciou,“ hovorí autorka námetu Viera Dubačová.

Séria dokumentárnych filmov OSTROVY vznikla aj vďaka podpore Audiovizuálneho fondu. Za jej realizáciou stojí producentka Lívia Filusová. Autorkou námetu projektu je Viera Dubačová.

„Vážim si a obdivujem prácu všetkých kreatívnych a tvorivých ľudí, o to viac dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj čas a energiu zveľaďovaniu umenia a kultúry v rôznych kútoch Slovenska. Verím, že mnohých divákov nová séria RTVS Ostrovy inšpiruje a otvorí im nové obzory,“ povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Kultúrne centrá / vysielanie / RTVS / Dvojka / pondelky / 20.10

  1. máj – Divadlo Potôň Bátovce – réžia Jana Bučka Kovalčíková a Michal Fulier
  2. jún – Stanica Žilina Záriečie a Nová synagóga – réžia Jana Bučka Kovalčíková a Michal Fulier
  3. jún – SMACK MY Bytča ! – réžia Andrej Kolenčík
  4. jún – Nad tým – Hájovňa Banská Štiavnica – réžia Miriam Petráňová
  5. jún – Periférne centrá Dúbravica – réžia Miriam Petráňová
  6. júl – Punková bašta Bardejov – réžia Andrej Kolenčík
  7. júl – Arta Piešťany – réžia Jana Bučka Kovalčíková a Michal Fulier
  8. júl – Kláštor – réžia Viera Dubačová a Peter Kotrha

Projekt finančne podporil Audiovizuálny fond.

Zdroj: TS