Na svete je publikácia Abecedár slovenského filmu, ponúka netradičný pohľad na našu kinematografiu

Aj slovenská kinematografia má svoje špecifické témy, motívy či fenomény, ktoré stojí za to odhaliť a pomenovať. Práve na ne upriamuje pozornosť nová publikácia zo Slovenského filmového ústavu nazvaná Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021. Obsahuje 25 krátkych esejí, ktoré sa venujú abecedne pomenovaným fenoménom našej filmovej kultúry. Ich autormi sú rešpektovaní slovenskí i zahraniční filmoví historici, teoretici či publicisti. Publikácia vychádza v slovenskom i anglickom jazyku. 

„Pokúšali sme sa zachytiť najvýraznejšie témy nášho myslenia o filme, fenomény a črty filmovej práce, naratívne a vizuálne motívy, vo filmovej tvorbe zreteľne artikulované či nonšalantne naznačené,“ hovoria zostavovatelia publikácie filmový teoretik Martin Kaňuch, filmová historička Jelena Paštéková a Rastislav Steranka zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ). „Hlavným zámerom abecedára bolo odpútať sa od tradičných postupov chronologizácie, hierarchizácie či kanonizácie v mene pokroku, zrelosti či v mene formovania identifikácie. Odpojiť sa od týchto postupov pritom neznamenalo poprieť všetko doteraz uznané, ale skôr meniť hľadisko, problematizovať a opisovať nerozpoznané. Hľadali sme cesty, ktoré nevedú iba známymi, resp. očakávanými smermi, ale ponúkajú nové členenie terénu a iné radiály. Abecedár je z tohto pohľadu najmä pokus o hravejší prieskum a menej zaväzujúce nahliadnutie do dejín slovenskej kinematografie.“

V publikácii sú heslá radené abecedne od A po Z, pod písmenami sa skrývajú pojmy Absolvent, Beštia, Cenzúra, Detektív, Eden, Frida, Grapefruit, Hory, Chlieb, Ideály, Jánošík, Kubal, Láska, Mesto, Nástup, Objektív, Povstanie, Róm, Sfinga, Televízna filmová tvorba, Umenie, Veda, Xantipa, Yorik a Zasľúbenosť.  „Viaceré zvolené výrazy súvisia s konkrétnym dejom vo filme, odkazujú na názov, meno postavy, dobové označenie, kultúrny, štúdiový, tvorivý výraz alebo na publikované kritické vyjadrenie, iné sa snažia provokovať nové spojenia, nielen medzi filmami, ale aj medzi dielami a tvorcami iných umení,“ vysvetľujú zostavovatelia, pre ktorých hranice medzi oceňovaným a zavrhnutým nie sú až také podstatné, hľadajú v našej kinematografii nové, dosiaľ nepomenované súvislosti. Dodávajú, že „heslá abecedára nechcú byť samostatnými, uzavretými kapitolami. Naším ďalším cieľom bolo, aby sa pojmy vrstvili, vzájomne krížili a obsahovo dopĺňali.“ Autormi hesiel sú okrem Kaňucha, Paštékovej a Steranku aj Katarína Mišíková, Tomáš Hudák, Jana Dudková, Monika Mikušová, Martin Ciel, Eva Šošková, Eva Filová, Petra Hanáková, Kristína Aschenbrennerová, Zuzana Mojžišová, Denisa Jašová, Rudolf Urc a zahraniční autori Olaf Möller z Nemecka, Joanna Goszcyńska z Poľska a Jonathan Owen z Veľkej Británie.

Publikácia Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021 nadväzuje na rovnomennú celoročnú filmovú prehliadku, ktorá sa v pandemických podmienkach konala od 23. septembra 2021 do 28. júna 2022 v Kine Lumière ako súčasť programu Filmotéky – študijnej sály SFÚ. Celý projekt vznikol pri príležitosti 100. výročia zrodu slovenskej kinematografie, ktorý sa spája s nakrútením prvého dlhometrážneho hraného filmu Jánošík (1921) Jaroslava Siakeľa. Autorom predslovu publikácie je Daniel Bird, jeden z autorov knihy Borov abecedár, ktorá vyšla v roku 2016 ako prvá v edícii Cinestézia filmologického časopisu Kino-Ikon a venuje sa tvorbe poľsko-francúzskeho režiséra Waleriana Borowczyka. Práve konceptom tejto publikácie sa inšpirovali zostavovatelia Abecedára. Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021 ponúka ideálnu možnosť na znovuobjavovanie a možno ešte viac na zhodnocovanie bohatého dedičstva slovenskej kinematografie z nových a inšpiratívnych uhlov pohľadu,“ myslí si Bird. Podľa neho „nová generácia bádateľov búra predsudky o slovenskej kinematografii a tento Abecedár predstavuje kaleidoskopickú cestovnú mapu jej znovuobjavovania.“

Súbor esejí Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021 vydal Slovenský filmový ústav, texty dopĺňajú fotografie, plagáty a iné obrazové materiály prevažne zo zbierok a fondov SFÚ. Publikácia vyšla na 328 stranách a v predaji je za 10,90 eur v predajni SFÚ Klapka.sk na Grösslingovej 43 v Bratislave, na jej online portáli (www.klapka.sk) a vo vybraných slovenských kníhkupectvách.

V oblasti knižnej produkcie v roku 2022 SFÚ vydal aj publikáciu Poznámky Pavla Branka, knihu Rozhovory o filmezostavovateľov Mareka Leščáka a Martina Šulíka, zborníky Slovenský film v roku 2020 a Stopy začiatkov i časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 1/2022. Na blu-ray nosičoch vyšli filmy Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra a Záhrada (1995) Martina Šulíka, k záujemcom sa dostal aj DVD nosič Jaroslava Havettová – výber z tvorby. Všetky produkty SFÚ za zvýhodnené ceny  i ďalší sortiment predajne Klapka.sk bude v predaji počas Bratislavského knižného trhu (BRaK) na podujatí Salónka v Starej tržnici v Bratislave od 18. do 21. decembra (štvrtý turnus). V predaji bude aj nástenný filmový kalendár na rok 2023 nazvaný 60 rokov Slovenského filmového ústavus fotografiami zo známych klasických slovenských filmov, ktorý vychádza pri príležitosti budúcoročného 60. výročia SFÚ.

Viac informácií o publikácii Abecedár slovenského filmu 1921 – 2021:
http://www.klapka.sk/knihy/abecedar-slovenskeho-filmu-1921-2021

Zdroj: TS