Na Slovensku bude prednášať významný francúzsky teoretik filmu François Jost a uvedie aj svoju knihu.

V utorok 15. októbra 2019 sa na pôde Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave uskutoční prednáška významného francúzskeho teoretika filmu, médií a televízie Françoisa Josta, venovaná dvom československo-francúzskym filmovým koprodukciám zo 60. rokov minulého storočia Muž, ktorý luže (1968) a Eden a potom… (1970) režiséra Alaina Robbe-Grilleta. Súčasťou podujatia bude aj prezentácia slovenského prekladu Jostovej knihy Kult banality. Od Duchampa k reality šou a oba Robbe-Grilletove filmy sa premietnu vo Filmotéke Kina Lumière už tento víkend.

François Jost je emeritný profesor na Sorbonne Nouvelle Paris III, kde založil Centrum výskumu mediálnych obrazov a zvukov, zároveň hosťuje na mnohých univerzitách po celom svete. Jeho špecializáciou je výskum obrazu, napísal alebo zostavil viac než tridsať kníh o filme a televízii a publikoval stopäťdesiat článkov. V posledných rokoch prispel k rozvoju teoretického bádania o televízii vo Francúzsku, je šéfredaktorom časopisu Télévision, prvého frankofónneho vedeckého časopisu o televízii. V minulosti pôsobil aj ako scenárista a režisér. Jeho návšteva na Slovensku je výnimočnou udalosťou, v prednáške sa zameria na špecifickú časť filmovej tvorby režiséra a predstaviteľa nového románu Alaina Robbe-Grilleta na Slovensku, na jeho dva filmy Muž, ktorý lužeEden a potom…, ktoré sa v druhej polovici 60. rokov minulého storočia nakrúcali aj na Slovensku.

„Oba Robbe-Grilletove filmy bojujú s klasickou predstavou, že film je predovšetkým verným obrazom sveta, prípadne oknom otvoreným na svet. Hrou a experimentovaním s možnosťami média filmu – so zvukovou zložkou, montážou… Jeho filmy fungujú podľa celkom iných logík,“ hovorí filmový teoretik Michal Michalovič z oddelenia vedy a výskumu Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý sa podieľa na organizácii podujatia. Práve na jeho podnet príde François Jost na Slovensko. „Profesor Jost sa literárnej a filmovej tvorbe Alaina Robbe-Grilleta venuje dlhodobo, aj sa s ním osobne poznal, preto sme ho oslovili, aby predniesol prednášku práve o týchto filmoch. Veríme, že jeho prednáška prinesie nové podnety a inšpirácie pre reflexiu Robbe-Grilletových filmov, ktorá, domnievame sa, ešte zďaleka nebola vyčerpaná a uzavretá,“ dopĺňa.

Prednáška profesora Josta nesie názov Muž, ktorý luže a Eden a potom…: Za hudobný film. „Kritici sa často venovali dekonštrukcii rozprávania vo filmoch Alaina Robbe-Grilleta,“ myslí si François Jost. Aj keď táto myšlienka nie je nesprávna, nevystihuje dostatočne diela ako Muž, ktorý luže Eden a potom… Tieto dva filmy sú postavené na inej logike: nielen naratívnej, ale predovšetkým hudobnej. Muž, ktorý luže sa javí ako film-opera a je inšpirovaný estetikou, ktorá nadväzuje na skladateľov ako Richard Wagner alebo Alban Berg, Eden a potom… zase vyzerá ako seriálne dielo. V prednáške sa pokúsim ukázať logiku každého z nich.“ Jeho prednáška predznamenáva tému 19. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa pod názvom Obraz – slovo – zvuk uskutoční v dňoch 17. – 20. októbra v Krpáčove. „Oba Robbe-Grilletove filmy sa vyznačujú tým, že sa s prvkami, ktoré figurujú v názve konferencie, pohrávajú, rôznymi spôsobmi s nimi experimentujú,“ dopĺňa Michalovič.

Súčasťou podujatia bude aj prezentácia jednej z Jostových publikácií Kult banality. Od Duchampa k reality šou. Ide o údernú esej o zvratoch jedného storočia, v ktorej Jost pripomína, že zatiaľ čo banalita nemá dejiny, kultom banality sa umelci a myslitelia 20. storočia zdajú byť priam posadnutí a priznávajú jej aspekt subverzívnosti. Prostredníctvom kultu, ktorý jej zasvätili, sa usilovali spochybniť zavedené inštitúcie – počnúc dielom, cez umelca až po galériu, múzeum alebo médiá a podľa Josta sa dnes banality zmocňuje televízia a reality šou. Publikáciu vydáva Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) spolu so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) ako tretie dielo knižnej edície Cinestézia, ktorú v roku 2016 založil filmologický časopis Kino-Ikon.

Prednáška profesora Françoisa Josta sa uskutoční v utorok 15. októbra 2019 o 14.45 hod. na FTF VŠMU, pred ňou sa o 13.00 hod. premietne pre záujemcov film Muž, ktorý luže, projekcia bude spojená s diskusiou. O 17.00 hod. bude nasledovať prezentácia publikácie Kult banality. Od Duchampa k reality šou. Projekcia filmu Muž, ktorý luže (1968) Alaina Robbe-Grilleta sa uskutoční aj v sobotu 12. októbra o 18.20 hod. a jeho filmu Eden a potom… (1970) v nedeľu 13. októbra 2019 o 18.20 hod. vo Filmotéke Kina Lumière. Podujatie organizujú Asociácia slovenských filmových klubov, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenský filmový ústav.

https://ftf.vsmu.sk/2019/10/02/5553/
http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_cat.0-000134-Muz-ktory-luze-hrany-film/
http://www.skcinema.sk/arl-sfu/sk/detail-sfu_un_cat.0-000050-Eden-a-potom-hrany-film/
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-9076

Zdroj: SFÚ