Macháč 2012 bude opäť dvojdenný!

Dvanáctý ročník nejvìtšího domácího beach open air festivalu bude opìt dvoudenní. Mácháč 2012 probìhne 24. a 25. srpna – první festivalový den bude patřit zejména zahraničním umìlcùm, druhý pak obsadí přední domácí DJs.

Návštìvníky čeká nìkolik hudebnì tematických stagí, hlavní podium umístìné ve vodì, DJ contest pro nové talenty a samozřejmì nezamìnitelná atmosféra, která z festivalu Mácháč dìlá jeden z nejlepších hudebních zážitkù pod širým nebem. Dìjištìm festivalu bude tradičnì pláž Klùček na břehu Máchova jezera. První jména zahraničních DJs budou potvrzena bìhem dubna.

Vstupenky jsou k zakoupení v síti Ticketpro v nìkolika cenových vlnách dle data zakoupení (prvních 1000ks vstupenek za nejvýhodnìjší cenu je vyprodáno). Všechny vstupenky platí na oba dva dny. Majitelé vstupenek kategorie GOLD – ALL INCLUSIVE získávají výhodu neomezené konzumace alko / nealko nápojù v rámci barù GOLD terasy – platí pro páteční den, v sobotu mají držitelé této vstupenky zvýhodnìné ceny na barech.

MÁCHÁČ 2012 / 24-25.8.2012
začátek: 24.8.2012 (17:00)
konec: 26.8.2012 (05:00)
Máchovo jezero – pláž Klùček
www.festival-machac.cz

Vstupenky:
Prvních 1.000 vstupenek: 595,- Kč / VYPRODÁNO
do 31.5.2012: 695,- Kč
do 31.7.2012: 795,- Kč
do 24.8.2012: 895,- Kč
na místì v den konání: 999,- Kč
GOLD All Inclusive: 2.590,- Kč
Předprodej: www.ticketpro.cz

Machac

Zdroj: NRG production
Publikoval: Redakcia GREGI.NET