Ladislav Chudík: Deväťdesiat rokov na svete, sedemdesiat rokov v Slovenskom národnom divadle!

Vernisáž výstavy Deväťdesiat rokov na svete, sedemdesiat rokov v Slovenskom národnom divadle, ktorá je venovaná životu a umeleckej tvorbe Ladislava Chudíka, sa koná 27. mája 2014 o 17:00 hod. vo výstavnej sieni Novej budovy Slovenského národného divadla, v deň deväťdesiatych narodenín protagonistu Činohry Slovenského národného divadla. Výstavu za prítomnosti jubilanta a vzácnych hostí otvorí Emília Vášáryová.

Výstava predstavuje zasvätený pohľad na výnimočného herca, ktorý sa na scéne SND takmer nepretržite pohybuje už sedemdesiat rokov. Od roku 1944, kedy po prvýkrát vstúpil na javisko, aby predstavil herectvo formované intelektom, precítené a zvnútornené, až dodnes, keď sa s obdivuhodnou ľahkosťou a eleganciou obracia k divákom v inscenácii Tančiareň. Ladislav Chudík k postavám nikdy nepristupoval vonkajškovým charakterizačným stvárnením, ale metódou introspekcie, s citeľnými príznakmi hereckého konkretizmu, čím vo vývoji nášho herectva akoby predbehol dobu. Svojím prístupom sa tak stal priekopníkom moderného slovenského herectva „reálneho tónu“.

Herecká tvárnosť Ladislava Chudíka je pretavená do tridsiatich pútavých panelov, na ktorých sú okrem množstva inscenačných fotografií umiestnené aj detailné opisy jeho hereckých kreácií, zaujímavosti z hereckého i súkromného života, ako i spomienky kolegov na prácu s výnimočným hercom. Výstava ponúka ucelený a moderne spracovaný obraz hereckej tvorby Ladislava Chudíka, herca, ktorý vybočil z tradičnej cesty pri stvárňovaní postáv – nehľadal postavu v sebe, ale seba nachádzal v postave.

Výstavu pripravili Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla. Autorkou výstavy je Ľubica Krénová, pod výtvarné riešenie sa podpísala Nora Nosterská. Výstava potrvá do 30. júna 2014.

pozvanka L. Chudik

Zdroj: SND