Koncert VIDIEK + PACORA TRIO – 12.5.2016, je z technických príčin ZRUŠENÝ!

Koncert VIDIEK + PACORA TRIO, ktorý sa mal konať dňa 12.5.2016 o 19:30 hod. v DK Zrkadlový Háj – Klub Za zrkadlom, Bratislava , je z technických príčin ZRUŠENÝ!

Klienti môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili. Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. priamo na centrálu Ticketportalu, Radlinského 27 v Bratislave. V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu musí originál vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportalu, Radlinského 27.

Viac info na www.ticketportal.sk na ZMENY A ZRUŠENIA

VIDIEK1m

Zdroj: Kultúrne zariadenia Petržalky