Kniha Prvý a posledný je spomienkou na Romana Spišiaka.

Vo utorok 2. októbra 2018 bola v priestoroch legendárneho V-klubu oficiálne uvedená kniha Prvý a posledný Romana Spišiaka. Obsahuje jeho piesňové texty, ktoré napísal predovšetkým pre Beátu Dubasovú, fotografie a taktiež aj spomienky jeho spolupracovníkov a rodiny. Slávnostne a zároveň veľmi civilne, posypaním čokoládovými zrnkami, ju „pokrstili“ speváčka Beáta Dubasová, skladateľ Vašo Patejdl a Dušan Spišiak.

Výber 50 piesňových textov zostavil jeho priateľ Ľuboš Zeman, ktorý v tiráži uviedol: „Roman Spišiak neodmysliteľne patrí do dejín slovenskej pop kultúry ako výrazný predstaviteľ textárskej a novinárskej školy. Predovšetkým v 80. a 90. rokoch si vytvoril svojský umelecký štýl. Mal dar videnia sveta ženskými očami a zmysel pre generačnú výpoveď a v spolupráci s viacerými skladateľmi vytvoril takmer všetky piesňové hity pre Beátu Dubasovú. Mal však oveľa širší záber činnosti, bol špecialistom na autorské právo i ženskú krásu, dobrým novinárskym glosátorom a v posledných rokoch aj neúnavným fotografom. Hovoril o sebe, že je textár a fotograf, lebo obe profesie sú vlastne skoro to isté a výborne sa dopĺňajú. V rozhovoroch pred jeho smrťou vyslovil želanie, aby jeho najznámejšie piesňové texty a najlepšie fotografie vyšli knižne.“

Beáta Dubasová na pódiu V-klubu naživo zaspievala tri skladby s textami Romana Spišiaka – Za dverami mojej izby, O jedno sa bojím a Úschovňa pohľadov a takto si na neho spomína: „Pesničky, do ktorých sme všetci vložili veľa energie a sily, stále žijú. Dodnes ich spievam na svojich koncertoch. Ľudia na ne nezabudli, stále ich žiadajú, znejú z rádií aj po tridsiatich rokoch. Myslím, že to je ten najdôležitejší odkaz, ktorý nám všetkým Roman zanechal, aby sme na neho nikdy nezabudli.“

Fotografickú časť knihy zostavil Milan Reichmann, ktorý vo svojich spomienkach v knihe napísal: „Hľadal a miloval krásu vôkol seba: kvitnúce jarné kvety, vtáky na oblohe, farebnú jeseň i vodu rôznych formách. Veľmi rád fotil ľudí. Pamätám si ho ako vždy vysmiateho chlapa, čo oceňovali najmä ženy. Prihováral sa im, hľadal ich najkrajšiu podobu v objektíve a mnohým urobil krásne umelecké fitky. Hovoril, že nie je hanba obzrieť sa za krásnou ženou, lebo bez nich by nevznikol svet.“

Spomienok na Romana mám množstvo. Veľa sme spolu presedeli na zasadnutiach výboru Slovgramu, kde sme sa snažili pre hudobníkov vyrokovať vyrokovať čo najlepšie odmeny. A ako skladateľ som vždy na ňom oceňoval, že vedel napísať dobrý slogan, refrén. Vždy ma inspirovali, a keďže sme vedeli, že to píšeme pre Beátu, ktorá je výborná speváčka, dalo sa čakať, že tie naše spoločné pesničky budú mať úspech,“ povedal na pódiu V-klubu Vašo Patejdl.

Dušan Spišiak tiež prispel do knihy svojimi spomienkami na svojho brata: „Neodmietal nikomu akýkoľvek druh pomoci – či už verbálnej alebo aj finančnej. Pomáhal všetkým – kamarátom, kolegom, rodine alebo aj deťom z detských domovov. Nikdy však o tom verejne nehovoril, lebo to považoval za svoj vnútorný svet a morálnu povinnosť. Bol to spravodlivý, dobrý človek. Verím, že je stále s nami.“

Knihu Prvý a posledný vydala Forza Music s podporou spoločnosti Slovgram, ktorej začiatkom 90-ych rokov bol Roman Spišiak spoluzakladateľom a od začiatku aj členom výboru. „Roman sa zapájal do debaty striedmo, veľa mlčal, nepúšťal sa do siahodlhých analýz ani hľadaní širších súvislostí, ale nakoniec diskusiu vždy brilantne zaklincoval. Presne vystihol podstatu a jasne naformuloval stanovisko. Bez zbytočných slov, bez príkras, bez kompromisov a predovšetkým vždy v záujme Slovgramu“, týmito slovami ho v knihe priblížil riaditeľ Forza Music a člen výboru Slovgramu Július Kinček.

JUDr. Roman Spišiak sa narodil 31.3.1949 v Zvolenskej Slatine. Okrem písania textov a fotografovania bol uznávaným právnikom v oblasti mediálneho a autorského práva. Bol zakladateľom súťaže Miss Slovensko, mediálnej agentúry PSMA, predsedom Slovenského odborového zväzu slobodných povolaní, ktorého predsedom bol až do svojej smrti. Ťažkej chorobe podľahol v Bratislave 19.3.2016 vo veku 66 rokov. Výťažok z predaja knihy jeho piesňových textov a fotografií Prvý a posledný bude venovaný deťom z detských domovov.

Zdroj: TS