„Klasická“ hudba z pera slovenských avantgardistov

Mapovanie diel z domácich končín predstavuje základ hudobnej kultúry každého národa. Hoci je slovenská tvorba druhej polovice 20. storočia bohatá na životaschopné skladby, pozornosti širšej verejnosti stále unikajú. S ambíciou spopularizovať slovenskú hudobnú avantgardu 60-tych rokov prichádza nový album komorného súboru EnsembleSpectrum, ktorý vychádza pod hlavičkou Hudobného fondu.     

Zoskupenie EnsembleSpectrum tvoria mladí hudobníci a nadšenci súčasnej vážnej hudby, ktorá v našej spoločnosti vybudzuje ešte stále minoritný záujem. Hnacím motorom súboru je predovšetkým uvádzanie diel, ktoré naše publikum ešte neobjavilo, so zameraním na nevyčerpateľnú studnicu vykomponovanej hudby, improvizovanej hudby alebo „hybridu“ medzi nimi. Špeciálne postavenie v repertoári súboru má tvorba slovenských skladateľov. „Naším heslom je „Devoted to exploration“ („Oddaný prieskumu“ pozn. red.). Snažíme sa vyhľadávať niečo, čo bude predstavovať výzvu a skúmanie, takže aj objavovanie slovenskej klasickej hudby 20. storočia je toho súčasťou. Ďalším cieľom je podnecovanie nových skladieb, ako tomu bolo napríklad pri našom poslednom albume New Dawn vol.2, ktorý bol dedikovaný výlučne ženským skladateľkám,“ uvádza dirigent a umelecký vedúci súboru Matej Sloboda. Úspešné pokračovanie albumu New Dawn motivovalo zoskupenie k vydaniu ďalšej novinky, tentoraz venovanej slovenskej hudobnej avantgarde 60. rokov 20. storočia. Hudbu slovenských avantgardistov vníma EnsembleSpectrum ako svoju dôležitú dramaturgickú líniu, s dôrazom na jej revitalizáciu a novú interpretáciu. Koncepciu CD tvorí šesť diel významných slovenských skladateľov, z ktorých mnohé sú notoricky známe. Príkladom je jednočasťová skladba Combinazioni sonoriche per 9 strumenti Ivana Hrušovského, z ktorej však doposiaľ existovala len jediná nahrávka. Dielo Jozefa Sixtu patrí na albume k tým ústredným. Jeho štvorčasťové sláčikové kvarteto č.1 a Noneto vtiahnu poslucháčov do sveta aleatoriky či racionálnej organizácie tónového materiálu. O zrod slovenskej avantgardy sa svojho času nepochybne zaslúžil aj radikálny experimentátor Ladislav Kupkovič, z ktorého bohatej tvorby sa na CD mihne sólová skladba „…“ pre sólo basklarinet. Nasleduje sedemčasťové dielo Juraja Pospíšila Trojveršia pre deväť nástrojov a vyzretú dramaturgiu uzatvára Malá komorná hudba Jozefa Malovca – centrálnej osobnosti slovenskej Novej hudby.

Album zachytáva ťažiskové diela jedného z najplodnejších a najzaujímavejších období našich hudobných dejín, ktoré by podľa Mateja Slobodu mali mať v spoločnosti dôstojnejšie postavenie. „K týmto dielam by sme mali pristupovať s rovnakou úctou, s akou pristupujeme napríklad k Mozartovi alebo k iným veľkým – aj slovenským majstrom, akými sú Cikker či Suchoň. Myslím si, že tak, ako by všetci mali poznať slovenských básnikov, o ktorých sa na školách učí, rovnako by mali poznať aj slovenskú hudbu, ktorá v širšom publiku trochu zaostáva. Dôvodom je možno jej zdanlivá zložitosť alebo to, že poslucháči nie sú takejto hudbe často vystavení. Verím, že keď sa človek s touto hudbou oboznámi a prečíta si pozadie jej vzniku, porozumie jej a viac ju ocení,“ uzatvára Sloboda.

Muzikalita a obrovská chuť experimentovať prichádza k poslucháčom v podaní EnsembleSpectrum a ich interpretácie diel avantgardistov 60-tych rokov minulého storočia. Vznik nahrávky podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Ďalšie informácie o CD EnsembleSpectrum: Avant-garde of the ’60s: https://www.musicaslovaca.sk/index.php?route=product/product&product_id=2984
FB profil Hudobného fondu: https://www.facebook.com/hudobnyfond.sk?fref=ts

Zdroj: Hudobný fond