Jonáš Záborský: 200 rokov od narodenia!

Vo februári uplynie dvesto rokov od narodenia významného slovenského dramatika Jonáša Záborského. Divadelný ústav Bratislava pripravil pri tejto príležitosti súhrnnú putovnú výstavu, ktorá dokumentuje všetky doterajšie uvedenia jeho hier v slovenských profesionálnych divadlách. Vernisáž sa uskutoční v piatok 3. februára 2012 o 18.00 hod v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

Kultúrna verejnosť si v piatok 3. februára 2012 pripomína dvojsté jubileum narodenia klasika našej drámy Jonáša Záborského (3. 2. 1812 – 23. 1. 1876). V ten istý deň bude mať vernisáž výstava, ktorá približuje všetky doterajšie uvedenia jeho hier v slovenských profesionálnych divadlách. Autormi výstavy sú teatrológovia Oleg Dlouhý a Martin Timko. Výtvarné riešenie projektu spracovala Viera Burešová. Putovnú výstavu si v Divadle Jonáša Záborského v Prešove môžete pozrieť do konca mája 2012.

Jonas Zaborsky

Podľa Dlouhého je Záborského dramatický odkaz nedeliteľnou súčasťou zlatého pokladu slovenského divadla. Predstavuje tiež širokú škálu námetov od historický drám po satirickú komédiu z ľudu. „Na profesionálne javiská sa dostal z klasikov medzi poslednými. Jeho najznámejšiu komédiu Najdúch v zásadnej dramaturgickej úprave po prvý raz uviedol Ján Borodáč v Činohre SND roku 1935. Originálny text Najdúcha bol nanovo objavený až po niekoľkých desaťročiach vďaka dramaturgii prešovského Divadla Jonáša Záborského. Z ostatných hier naša divadelná prax doposiaľ overila iba zlomok – Alžbetu Báthoryčku, Feliciána Sáha a Bitku pri Rozhanovciach. Záborského diela však inšpirovali aj ďalších divadelníkov. A tak sa zrodili dramatizácia novely Dva dni v Chujave i kompozície Faustiáda, či Vstúpenie Krista do raja. Osobitnú pozornosť si v tejto súvislosti zasluhuje hra Karola Horáka Evanjelium podľa Jonáš,“ dodáva spoluautor výstavy Oleg Dlouhý.

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET