Iva Bittová & Mucha Quartet: Béla Bartók – Slovenské spevy!

Milovníci vážnej hudby, slovenského folklóru  a netradičných hudobných spojení budú mať v auguste jedinečnú možnosť vypočuť si naživo v dvoch slovenských mestách – Banskej Štiavnici a v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností 2015 v Bratislave – Devíne ojedinelý koncert.

Odznejú na ňom v inštrumentálnej úprave uznávaného slovenského skladateľa Vladimíra Godára Slovenské piesne od Bélu Bartóka upravené pre spev a sláčikové kvarteto. Svoje muzikantské majstrovstvo v tomto výnimočnom projekte spojili svetoznáma a fenomenálna česká huslistka, speváčka, herečka Iva Bittová a slovenské sláčikové Muchovo Quarteto, hrajúce v zložení Juraj Tomka (1.husle), Andrej Baran (2.husle), Veronika Prokešová (viola) a Pavol Mucha (violončelo).

Tento výnimočný hudobný počin v živej koncertnej podobe bude akousi generálkou  pred jesenným nahrávaním CD, ktoré vyjde vo vydavateľstve Pavian Records. Slovenské spevy budú odspievané a odohrané na pôde kostolov – v Banskej Štiavnici v Evanjelickom kostole, v Bratislave – Devíne v Kostole Sv. Kríža. Už samotný génius loci týchto miest je prísľubom nevšedného koncertného zážitku. Keď k tomu pridáte interpretačné majstrovstvo Ivy Bittovej, ktorá svojim hlasom dokáže vyjadriť všetky mysliteľné a cítiteľné emócie, dokonalú hudobnú súhru hráčov Muchovho  Quarteta a kus majstrovstva, ktoré do pôvodného hudobného materiálu vložil svojou reinštrumentáciou Vladimír Godár, je jasné, že ak v spomínané augustové dni zamieria vaše kroky na tieto koncerty, stanete sa svedkami ojedinelého a nezabudnuteľného hudobného zážitku.

Vstupenky na toto podujatie sú v predaji na www.drhorak.sk, v predajnej sieti Ticketportal a priamo v Banskej Štiavnici v Informačnom centre a Trotuatre.

19.8.2015 19:30 hod, Evanjelický kostol, Radničné nám., Banská Štiavnica
20.8.2015  19:30 hod, Kostol Sv.Kríža, Námestie sv.Cyrila a Metoda, Devín 

DrHORAK_TP_august_180x180_IVA_NAHLAD_02

Zdroj: Dr. Horák