Green Europe Experience. Navrhni INFO-stojan pre Pohodu a Trenčín

Festival Pohoda a Európske hlavné mesto kultúry 2026 Trenčín hľadajú riešenie pre info-point stojany na bicykle a informácie.

Spoločne vyhlasujeme výzvu na návrh a realizáciu info-stojanov, ktoré budú:

Informatívne – budú obsahovať komunikačnú plochu
Stojan by mal upozorňovať na podujatie, na ktorom sa práve nachádza, informovať o programe alebo uľahčovať navigáciu.

Modulárne – budú sa skladať z modulov, ktoré sa dajú usporiadať do väčších celkov, podľa potrieb podujatia
Každý modul by mal byť použiteľný samostatne, ale aj v kombinácií s ďalšími modulmi vytvárať zostavy pre rôzne počty bicyklov.

Multifunkčné – z modulov bude možné vyskladať rôzne info-point zostavy pre rôzne príležitosti
Moduly by mali mať možnosť rôznej priestorovej kombinácie aj s možnosťou vytvorenia priestoru na ďalšie využitie. Vítané sú možnosti prezentačného pultu, priestoru na hravú interakciu, sedenia, predelenia priestoru, využitie v interiéri a podobne.

Mobilné – budú sa dať ľahko presúvať a montovať
Dvaja ľudia by mali byť schopní presunúť modul, spojiť moduly, naložiť či vyložiť. Moduly by sa mali dať previezť v dodávke. Stohovateľnosť je vítaná.

Udržateľné – pri návrhu, výrobe a prevádzke budú rešpektovať Chartu udržateľnosti tvorby priestoru GEX
Moduly by mali byť ľahko opraviteľné, nenáročné na údržbu a trvácne. Mali by byť z recyklovaných, recyklovateľných alebo rekuperovaných materiálov, ktorých spracovanie nezaťažuje životné prostredie.

Stojany budú použité na festivale Pohoda a na podujatiach Trenčín 2026. Víťazný návrh získa 5000 € na svoju realizáciu.

Prihlásiť sa môžete vyplnením formuláru a jeho zaslaním na adresu contest@pohodafestival.sk.

S víťazným tímom bude uzatvorená zmluva o dielo na vytvorenie prototypu stojanov.

Výzva je súčasťou projektu GEX – Green Europe Experience.
Projekt je podporený z Európskej únie v programe Kreatívna Európa.

Zdroj: TS