Filmový festival v Cottbuse uvedie rozsiahlu retrospektívu slovenskej kinematografie

Počas prvého novembrového týždňa sa diváci na Filmovom festivale v nemeckom Cottbuse budú mať príležitosť zoznámiť so slovenskou kinematografiou. Jeho aktuálny 31. ročník uvedie veľkú retrospektívu nazvanú Spotlight: Slovensko, ktorá predstaví vybrané slovenské filmy na základe spoločnej témy. V dvoch súťažných sekciách festivalu sa predstavia tri nové slovenské filmy, zástupcov budeme mať aj v dvoch festivalových porotách. Festival sa začne v utorok 2. novembra a potrvá do 7. novembra.

Filmový festival Cottbus sa radí k najvýznamnejším podujatiam so zameraním na východoeurópsku kinematografiu, účasť slovenskej kinematografie v jeho programe je preto významná udalosť. V súťažnej sekcii hraných filmov sa o priazeň poroty bude uchádzať aktuálny film Petra Kerekesa Cenzorka (2021), ktorý od svojej svetovej premiéry na festivale v Benátkach, kde získal Cenu za najlepší scenár, žne ďalšie úspechy na svojej festivalovej púti. Druhým zástupcom v súťaži hraných filmov je filmová dráma Správa o záchrane mŕtveho (2021) režiséra Václava Kadrnku, v súťaži krátkych filmov zabojuje o cenu Roman Pivovarník s hraným filmom Pohľady (2021).

Zo súčasných filmov diváci uvidia aj nový film Olma Omerza Atlas vtákov (2021) a dokumentárny debut Ako som sa stala partizánkou (2021) režisérky Very Lackovej. Oba filmy festival uvedie pri príležitosti účasti ich režiséra a režisérky vo festivalových porotách. Súčasťou detského festivalového programu bude rodinná snímka Martin a tajomstvo lesa (2021) režiséra Petra Oukropca. Zastúpenie bude mať Slovensko aj v programe Industry, zúčastnia sa ho projekty Zlatokopka Teodora Kuhna a Slovo Beaty Parkanovej.

Nemenej dôležitou súčasťou podujatia mimo programu súčasných filmov je retrospektívna prehliadka Spotlight: Slovensko, ktorú festival uvádza pri príležitosti storočnice slovenskej kinematografie. Za jej dramaturgiou stojí Rastislav Steranka, riaditeľ Národného kinematografického centra SFÚ a zároveň kurátor Filmotéky Kina Lumière a Bernd Buder, programový riaditeľ Filmového festivalu Cottbus. Spoločne zostavili sedem blokov s dvomi filmami, ktoré spája spoločná téma. „Kľúčom bolo nájsť témy a spojiť klasický film so súčasným filmom z novodobej histórie, po roku 2000,“ objasňuje výber filmov Steranka. „Z tohto uhla sme pozerali a vyberali filmy a vytvárali sme z nich dvojice. Snažili sme sa vyhnúť klasickým postupom pri programovaní, ako sú chronológia či spájanie rovnakých filmových druhov a žánrov. Spoločným menovateľom bola téma a akým spôsobom sa s ňou filmári vyrovnávali pred polstoročím a dnes.“

Filmový festival v Cottbuse ponúkne divákom päť dvojprogramov s desiatimi filmami. Dvojblok nazvaný Za lepšiu budúcnosť tematicky spája cesta za prácou s vierou v lepšiu budúcnosť a reprezentujú ho filmy Varuj…! (1946) Martina Friča a Až do mesta Aš (2012) Ivety Grófovej. Dvojprogram Odváž sa alebo zomri – Prežiť holokaust? tvoria filmy Boxer a smrť (1962) Petra Solana a Správa (2020) Petra Bebjaka, Night Bar Fatale – Mestský mikrokozmos ponúka filmy Fifi fatale (2018) Márie Kralovič a Kým sa skončí táto noc (1965) Petra Solana, Život ako existenčný boj predstaví tituly Zvony pre bosých (1965) Stanislava Barabáša a Môj pes Killer (2013) Miry Fornay, dvojblok Nešťastné návraty ukáže filmy Are You Feeling Good? (2011) Matúša Krajňáka a Drak sa vracia (1967) Eduarda Grečnera. Kurátori celkovo pripravili sedem blokov, dva z nich – zložené z dokumentárnych titulov – predstavili už počas predchádzajúcich dvoch mesiacov v Berlíne, v podobe „warm up“ projekcií. V Českom centre v septembri diváci videli dvojblok Svety za svetlom s filmami Poznačení tmou (1959) Štefana Uhra a Slepé lásky (2008) Juraja Lehotského, v októbri sa v Slovenskom inštitúte premietol dvojprogram Obrazy neprikrášlenej reality, ktorý ponúkol snímky V plytkej vode (2020) Mareka Moučku a Obrazy starého sveta (1972) Dušana Hanáka.

„Je to najvýraznejšia prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí v poslednom období,“ hodnotí význam retrospektívy Spotlight: Slovensko na Filmovom festivale v Cottbuse Steranka. „Zrealizovať takýto typ prehliadky stojí veľa námahy, koncepčného plánovania a strategickej diplomacie. Štandardne je slovenská kinematografia v zahraničí vnímaná cez Štefana Uhra a jeho Slnko v sieti a cez Jakubiskove či Hanákove filmy, ktoré sú bezpochyby pokladmi slovenskej kinematografie a festivaly si ich často aj žiadajú. Ale myslím si, že klasická slovenská kinematografia – to nie sú len títo páni a tento film, máme aj iné filmy, ktoré stoja za to, aby boli videné. Hanák a Jakubisko sú špička, ktorá je právom rešpektovaná, no my sme sa rozhodli ísť cestou tém, aby sme predstavili aj ďalšie diela.“

Špeciálny kurátorský program Spotlight: Slovensko bude po skončení festivalu v Cottbuse zaradený od novembra 2021 do februára 2022 do programu Filmotéky bratislavského Kina Lumière.

Viac informácií o Filmovom festivale Cottbus nájdete na: 31. FF Cottbus.

Slovenský filmový ústav

SFÚ je jediná štátna organizácia v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť definuje Zákon o audiovízii č. 40/2015 Z. z. Súčasťou SFÚ ako pamäťovej a fondovej inštitúcie je špecializovaný filmový archív. Tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky, ktoré sú základom audiovizuálneho dedičstva SR. Vybudované má aj moderné digitalizačné pracovisko.

Predajňa Slovenského filmového ústavu – Klapka.sk

Predajňa Klapka.sk sa orientuje na slovenskú filmovú klasiku a súčasné slovenské audiovizuálne diela na DVD a blu-ray nosičoch. V ponuke má tiež odbornú literatúru z oblasti kinematografie a audiovízie slovenských a českých vydavateľstiev a vybrané diela z produkcie filmových archívov. Ponúka tiež možnosť online predaja a stabilný predajný pult má v priestoroch Kina Lumière.

Kino Slovenského filmového ústavu – Kino Lumière

Kino Lumière sa vo svojej dramaturgii prioritne zameriava na súčasnú slovenskú tvorbu, súčasnú európsku kinematografiu a zlatý fond slovenskej a svetovej kinematografie. Uvádza pravidelné vlastné cykly, tiež viaceré prehliadky a festivaly. Ide o prvé kino na Slovensku, ktoré získalo za dramaturgiu Cenu slovenských filmových novinárov a Cenu Europa Cinemas. Má štyri kinosály, vstupné je od 2,00 do 5,00 €. V roku 2020 spustilo online projekt Kino doma.

Zdroj: SFÚ