Dokumentárny film o alternatívnej medicíne potrebuje podporu ľudí.

Do života dnešného človeka často vstupujú javy a fenomény, ktoré vyvolávajú rozporuplné reakcie – zdá sa, že pomáhajú, ale vzbudzujú aj výraznú nedôveru. Biorezonancia, homeopatia, aura a mnohé ďalšie, o ktorých sme počuli všetci.

Polarizujú spoločnosť čiastočne aj vďaka tomu, že im chýba seriózny vedecký prístup, založený na faktoch a argumentoch. Mladý filmár Peter Pokorný sa spoločne s trojicou odborníkov na fyziku, biofyziku a religionistiku rozhodol zaostriť na tieto fenomény a ponúknuť im možnosť dokázať, či skutočne fungujú. Výsledkom by mal byť cyklus dokumentárnych filmov nazvaný príznačne, Investigátori. Pilotnú časť, ktorá sa bude venovať populárnej metóde súčasnej alternatívnej medicíny – biorezonancii – práve nakrúcajú. Radi by ju v blízkej dobe dokončili a ponúkli niektorej z televízií. Zaujímavý projekt však v tejto chvíli potrebuje aj Vašu podporu – v tzv. crowdfundingovej kampani na populárnom portáli Startovač zbiera príspevky na svoje dokončenie.

Názov „Investigátori“ vznikol poslovenčením anglického výrazu „Investigator“. Ten má v angličtine dva významy – jeden predstavuje výskumníka, bádateľa, ktorý koná na vlastnú päsť a v zásade nemusí so svojimi výsledkami oboznamovať verejnosť, v druhom význame označuje vyšetrovateľa, investigatívca, či žurnalistu, ktorého poslaním je práve informovať verejnosť o výsledkoch určitého bádania. Hlavní protagonisti filmového projektu sú kombináciou týchto dvoch významov – jedni bádajú (vedci), druhí zverejňujú (filmári).

„Chceme urobiť vyvážený dokument, poskytnúť priestor obom stranám – tým, ktorí biorezonanciu využívajú, aj skeptikom, ktorí jej neveria. Som veľmi rád, že sa nám darí spolupracovať s obomi stranami a obe majú záujem na zodpovedaní základnej otázky – funguje to, alebo nie? Aj vďaka tomu sa nám však podarilo zájsť ešte o kúsok ďalej, než sme pri nastavovaní rozpočtu plánovali – absolvovali sme niekoľko zahraničných ciest kvôli nakrúteniu dôležitých rozhovorov a realizujeme experiment v spolupráci s odborníkmi, ktorí sa k nám pridali v priebehu nakrúcania. Tešíme sa z vývoja projektu a jedinou prekážkou pred jeho dokončením je teraz práve nedostatok financií,“ vysvetľuje režisér.

Produkciu filmu podporil už domáci Audiovizuálny fond a do zámerov Investigátorov tak vložil veľkú dôveru. Projekt chce k citlivej téme pristupovať zodpovedne, štúdie renomovaných vedeckých kapacít budú Investigátori konfrontovať so skúsenosťami terapeutov a pacientov. Pripravili dokonca niekoľko experimentov, na ktorých môže biorezonancia potvrdiť, alebo vyvrátiť tvrdenia o svojej (ne)funkčnosti. Vzniknúť má kvalitný vedecko-populárny film, neskôr snáď aj celý cyklus podobných filmov. Téma projektu je natoľko kontroverzná, že svojou účasťou na ňom riskujú predovšetkým účinkujúci – vedeckí pracovníci, praktikujúca biorezonančná terapeutka či výrobcovia prístroja. „Práve kontroverzie sú predpokladom vyvolania verejnej diskusie, ktorú považujeme za mimoriadne dôležitú a bez ktorej by existencia filmu nemala zmysel,“ dodáva Pokorný s tým, že cieľom filmárov nie je zhadzovať ani jednu stranu, ale pomôcť divákom zorientovať sa v množstve protichodných informácií.

Vďaka Vašim príspevkom na portáli Startovač budú môcť tvorcovia dokončiť pilotnú časť a prostredníctvom tejto časti potom Investigátorov prezentovať televíziám. Film tak bude fungovať ako kompletné a svojbytné dielo, môže však stáť aj na začiatku série, ktorá bude odhaľovať pozadie ďalších fenoménov. Crowdfundingovú kampaň spojenú so zaujímavými odmenami za Vaše príspevky nájdete na adrese www.startovac.cz/projekty/investigatori.

KTO SÚ INVESTIGÁTORI?

Mgr. art. Peter Pokorný, režisér a scenárista 
Doktorand na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave sa s ostatnými „investigátormi“ zoznámil popri nakrúcaní svojho absolventského filmu. V spolupráci sa neskôr rozhodli pokračovať aj na profesionálnej báze a po vyše dvoch rokoch spoločného úsilia vytvorili koncept projektu Investigátori. Jeho ambíciou je ponúknuť seriózny pohľad na javy, ktorých vedecké vysvetlenie zatiaľ nepoznáme, alebo je laickej verejnosti z rôznych dôvodov neznáme.

Mgr. Michal Teplan, PhD., fyzik
Michal Teplan vyštudoval Teoretickú fyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dlhodobo zbiera materiály o nezvyčajných fenoménoch a v rámci projektu Investigátori sa chce zamerať predovšetkým na ich fyzikálne princípy. Ako spoluautor scenára verí, že projekt prispeje k tomu, aby sa diváci vzdelali a tým nielen rozšírili svoje poznanie, ale aj zmenšili svoju zraniteľnosť. Informačnú kartu Michala ako zamestnanca SAV si môžete pozrieť tu.  

RNDr. Oliver Štrbák, PhD., biofyzik
Oliver Štrbák je absolventom štúdia biofyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. V súčasnosti pracuje v Martinskom centre pre biomedicínu na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Tvrdí, že je na škodu veci, keď moderná veda nevenuje pozornosť určitým fenoménom, ktoré sú často spájané s alternatívnou medicínou či ezoterikou. Mnohé z nich by sa podľa neho po dôkladnejšom štúdiu dali súčasnými poznatkami objasniť, čím by sa predišlo zbytočnej mystifikácii a závery by bolo možné použiť v prospech celej spoločnosti.

Mgr. Lukáš Jánoš, religionista
Lukáš Jánoš, absolvent štúdia porovnávacej religionistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, je odborným konzultantom projektu a jeho tematika je mu veľmi blízka. Predpokladá, že súčasťou dnešného trendu príklonu časti populácie k tzv. „new age“ hnutiam a tendenciám je aj výskyt veľkého počtu neodôvodniteľných terapeutických metód. Ich prípadné vedecké vysvetlenie či vyvrátenie považuje za dôležité, rovnako ako pátranie po empirickom základe a konfrontácii názorov jednotlivca s realitou.  

POVEDALI O PROJEKTE:

Danka Váradyová, biorezonančná terapeutka:

„Projekt Investigátori je užitočný v tom, ze dáva rovnaký priestor na vyjadrenie obidvom stranám. Na jednej strane nám, ktorí sa zaoberáme Biorezonanciou a na strane druhej aj skeptikom. Je to prvý a zatiaľ aj jediný projekt, ktorý sa objektívne púšťa do hĺbky danej problematiky detailným a pracným prieskumom, zisťovaním a overovaním skutočnosti.“

MUDr. Tomáš Ondriga, iniciatíva Lovci šarlatánov:

„Projekt Investigátori pomáha priniesť informácie a rôzne pohľady na kontroverzné témy týkajúce sa aj toho najcennejšieho, čo máme – zdravia. Okrem klasických názorov „pre a proti“ sú jeho súčasťou zaujímavé pokusy, ktoré dokážu vniesť viac svetla do danej problematiky. Mnohé z nich sú pomerne unikátne, nikto na svete ich ešte nerobil a nezdokumentoval do takej podoby, ako to robia práve Investigátori. Výsledkom budú cenné informácie nielen pre laikov, ale i odborníkov.“

Zdroj: Peter Gašparík