DOKUMENT O POHORELEJ JE FILMOM O NÁS VŠETKÝCH.

Slovenská obec Pohorelá sa nachádza na Horehroní. Život jej obyvateľov zaujal slovenského režiséra Erika Prausa, ktorý tak po troch rokoch príprav a nakrúcania prichádza do kín s dokumentom Zem, ktorá hľadá svoje nebo. V jeho centre je päť neľahkých životných osudov, paradoxne však nie je len filmom o tejto obci. Poukazuje na problémy, ktoré sa týkajú viacerých častí Slovenska, ktoré sa tak týkajú nás všetkých a nemali by sme na ne zabúdať.

Vdova pracujúca na Miestnom úrade, bývalý učiteľ, rezbár na čiastočnom invalidnom dôchodku, dôchodkyňa, ktorá musí finančne pomáhať svojmu synovi a mladý včelár. 5 príbehov, 5 ľudí zvádzajúcich každodenný boj o slušný život. Neľahké osudy, sociálne neistoty a nostalgické spomínanie na bývalý režim, ale pritom láska k rodnému kraju a jeho kultúre.

Príbeh tejto horehronskej obce cez osudy jej obyvateľov je reflexiou sociálnej a ekonomickej reality súčasného Slovenska a zároveň hľadaním zmyslu bytia či vzťahu k svojej zemi, k svojim koreňom. Udržiavanie tradícii ľudovej kultúry a folklóru nie je však iba romantickým zahľadením do dedinskej society. Nástojčivá apelatívnosť sociálnej reality posúva prvky tradičného spôsobu života čoraz bližšie k témam celospoločenským. Prausov film ponuka esej o človeku, ktorý sa vždy znova púšťa do zápasu o vlastný zmysel bytia.

ZEM01

„.Aktuálna životná situácia človeka zachytená vo filme je pre mňa veľmi dôležitá. Cez ňu sa dá zobraziť skrytá pravda o každej osobnosti a ukázať jej existenciálny rozmer. V prípade môjho filmu je to aj poukaz na základné sociálno-ekonomické otázky, od ktorých sa potom odvíjajú v podstate všetky ostatné sféry života. Každý človek si zaslúži slušný život, hlavne v našej krajine,  kde sa tvárime, že sme súčasťou „vyspelej“  Eúrópy……,“ hovorí o filme Praus. Prečo si vybral práve Pohorelú? „Pohorelú mám strašne rád. Pochádza z nej moja mama. Na Horehroní  mám veľké rodinné väzby, skoro moja celá šumiacka rodina pracuje v zahraničí, pretože na Horehroní nemá kde..“ Hoci sa film zameriava na príbehy z Pohorelej, rozpráva vlastne príbeh nás všetkých – obyvateľov Slovenska. Zaoberá sa priepastnými rozdielmi medzi regiónmi, neľahkými životnými situáciami v chudobnejších častiach našej krajiny a nedôverou v politikov, neustále sľubujúcich zlepšenie podmienok.

Film mal svoju slávnostnú predpremiéru počas MFFK Febiofest 2016, kedy film odprezentovali tvorcovia osobne v Bratislave, Martine a Banskej Bystrici. Toto malé turné sa stretlo s veľkým úspechom. Distribučnú premiéru má film 7. júla a do kín ho prináša Asociácia slovenských filmových klubov.

Realizáciu a distribúciu filmu finančne podporil Audiovizuálny fond.

Zdroj: Asociácia slovenských filmových klubov