Divadelnú Nitru otvorí medzinárodné sympózium o kreatívnom priemysle!

20. ročník Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa začne pracovne. Otvorí ho v piatok 23. septembra 2011 od 9.30 do 16.00 h sympózium Festival ako (kreatívny) priemysel, ktorý v spolupráci s Asociáciou Divadelná Nitra organizuje Divadelný ústav pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku. Cieľom stretnutia profesionálov z rôznych európskych krajín je nastoliť tému podpory fungovania festivalov a obhájiť ich pozíciu z hľadiska trhovej ekonomiky.

Na trhu je množstvo produktov a služieb, ale skutočný ekonomický rast a rozvoj zaznamenávajú tie, ktoré asociujú životný štýl a emócie, a ktoré sú nositeľmi spolupatričnosti ku komunite, spoločenským vrstvám či idolom. Festival je z pohľadu kreatívneho priemyslu tiež produktom alebo službou.  Ako súčasť kultúrnej ekonomiky sa musí snažiť o udržanie a obhájenie svojej pozície na trhu. Zároveň prispieva k všeobecnému ekonomickému rastu.


„Myšlienka sympózia vznikla so zámerom rozšíriť povedomie o potrebnosti festivalov a všeobecne umenia nielen z hľadiska kultúrneho rastu a rozvoja duchovných hodnôt krajiny, ale v súčasnosti aj ako jednej zo zložiek trhovej ekonomiky,“ predstavuje ciele sympózia jeho koordinátorka Dária Fehérová z Divadelného ústavu. O svojich skúsenostiach budú hovoriť uznávaní teatrológovia, teoretici a odborníci na teóriu kreatívneho priemyslu, ako aj organizátori festivalov a výskumných projektov.

Cornelia Dümcke rozoberie úlohu festivalov v lokálnom a regionálnom rozvoji, pričom jej východiskom bude nemecká festivalová scéna. Svoju metodiku, pomocou ktorej budú môcť organizátori vypočítať účinky usporadúvania kultúrnych podujatí na ekonomiku, predstaví Roman Martinec z Českej republiky. Prezentácia Pétera Inkeiho bude sledovať  vplyv maďarských festivalov na fungovanie miest, v ktorých sa uskutočňujú. Dosah festivalov na komunitný rozvoj bude témou aj jeho krajana László Berczesa. Daniela Chlapíková bude hovoriť o svojich skúsenostiach s nedávno uskutočneným festivalom 4 živly v Banskej Štiavnici a o potrebe vytvárania kultúrnych aktivít mimo hlavného mesta. Slovenská teatrologička Soňa Šimková sa vo svojom príspevku zameria na festival ako laboratórium a na jeho prínos pre odborný rast kritika, pedagóga, teoretika a študenta. Moderátorkou sympózia bude Zora Jaurová (Slovensko).

Sympózium sa uskutoční v piatok 23. septembra 2011 od 9.30 do 16.00 v priestoroch Fóra mladých na ulici Fraňa Mojtu 18 v Nitre. Sympózium Festival ako (kreatívny) priemysel  organizujú Divadelný ústav a Asociácia Divadelná Nitra. Koná sa pri príležitosti 20. výročia Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a 50. výročia Divadelného ústavu.

Viac informácií na www.nitrafest.sk v sekcii Pracovný program.

Divadelna Nitra

Zdroj: Markéta Plichtová
Publikoval: Redakcia GREGI.NET