Bratislava v pohybe odštartuje predstavením z Číny.

4. októbra odštartuje festival súčasného tanca Bratislava v pohybe svoj 19. ročník. Aj v tomto roku predstaví diela špičkových súborov a umelcov z oblasti súčasného tanca z celého sveta. Po prvý raz vo svojej histórii festival privíta tanečnú skupinu z Číny.

Súčasťou programu budú ďalej predstavenia umelcov z Izraela, Švajčiarska, Českej republiky a Slovinska a Slovenska. Súčasťou festivalu bude uvedenie premiérovej produkcie slovenských choreografov v priestore kaviarne Urban House. Bratislava v pohybe bude aj v tomto roku prebiehať počas jedného mesiaca od 4. do 24. októbra počas víkendov v priestoroch Historickej budovy SND, Mestského divadla POH, v priestore A4 a v Urban House na Laurinskej ulici.

4. októbra o 19.00 v Historickej budove SND otvorí festival čínsky súbor Tao Dance Theater predstavením „6“ a „7“. V očíslovanej sérii minimalistických experimentov choreografa Tao Ye skúmajú siedmi tanečníci potenciál ľudského tela ako vizuálneho prvku oslobodeného od výkladu či príbehu. Autor upriamuje pozornosť divákov na procesy cítenia a vnímania, a vťahuje ich do roviny magickej meditácie sprostredkovanej pohybom tela. Bez potreby vypovedať príbeh, vás tento večer prinavráti do sveta imaginácie prestúpeného krásou možných vysvetlení.

“Žiadne slová nevedia presne vyjadriť význam tohto predstavenia. Lepšie povedané, tieto choreografie sú preniknuté koncepciou s akou vnímame telo a jeho fyzickú prípravu. Takže to, čo vnímajú vaše oči je presne to, čo ako dúfame vyjadrujú naše srdcia.” Tao Ye

5. októbra budú môcť diváci vidieť v priestoroch Urban House v premiére predstavenie troch autorov Marty Polákovej, Juraja Koreca a Petra ŠavelaPocitové roz-umenie“

Predstavenie v netradičnom priestore prináša divákovi novú skúsenosť vo vnímaní súčasného tanca. Námet sa sústreďuje na maximálne využitie zmyslov, ktoré sú vstupnou bránou cítenia a porozumenia nielen tanca ale aj sveta okolo nás a nás samých v ňom. Zmyslová pamäť je východiskom, tvorí základ skúmania vzťahu vizuálneho, verbálneho a neverbálneho aspektu vyjadrenia sa – od mechaniky k cíteniu, od rozumu k pocitom.

Vytváranie obrazov sa odohráva v bezprostrednej blízkosti divákov. Performeri a ich akcie sú takmer na dosah, takže divák má možnosť reagovať aktívnejšie ako je to obvykle v tme divadelného hľadiska. Aktívnejšie vnímanie situácie stimuluje divákovo neobvyklé vnímanie a porozumenie pohybu a jeho zložiek.

Forma, teda pohybový jazyk predstavenia, vychádza z prostredia, využívajúc výtvarné a architektonické aspekty netradičného priestoru ako scénografické prvky. Toto prostredie zároveň ovplyvňuje a modeluje pocitový/zážitkový obsah pohybového jazyka účinkujúcich.

Aj v tomto roku prinesie festival predstavenie izraelských tanečníkov. Počas druhého festivalového víkendu, 10. septembra budú môcť diváci vidieť „Shifters, We Do Not Torture People“ choreografky Noa Shadur. Názov choreografie pochádza z prehlásenia používaného v americkej armáde, ktoré odhaľuje dvojitý štandard existujúci vo veľkých mocenských systémoch a kontrolných mechanizmoch demokratických krajín. Choreografia skúma postavenie človeka v dobe terorizmu, zavedeného i nezávislého, racionálneho i iracionálneho. Krúži okolo krehkých tiel, konfrontujúc technologickú realitu, ktorá spochybňuje nielen naše fyzično, ale aj naše fantázie. Traja tanečníci sú nevinnými deťmi a nebezpečnými militantmi zároveň. Navzdory chaosu ich minimalistické pohyby naznačujú hlbokú túžbu po poriadku. Ako sa ich telá stretávajú v priestore, ich zámer sa stráca.

Shifters sa zaoberá vzťahom, ktorý funguje na večne sa opakujúcom mechanizme. Tento dialóg je biologický a symbolický zároveň, pohybuje sa v hraniciach spolupráce a odlúčenia, kde postavy fungujú akoby pod vplyvom zlého ducha, ktorý reaguje na určité mentálne potreby a niekedy nie je ničím viac než molekulárnou chemickou reakciou prestupujúcou vnútorný dialóg. Dve postavy sa držia svojho cieľa akoby ovládané čarami, pohybujú sa spolu a svojimi telami vytvárajú vlastné územie v krehkom svete.

Práca Shadur často skúma príkre a ťažké témy, napriek tomu je hlboko estetická. Jej pohybový jazyk odráža hlbokú zaangažovanosť a výskum, ktorého výsledkom je fyzické vyjadrenie konceptu, ktoré pociťujeme ako veľmi prirodzené a intuitívne.

Druhý víkend festivalu bude pokračovať predstavením slovenského autora a tanečníkov zo Slovinska, Talianska, Španielska a Slovenska. 12. októbra uvidia diváci predstavenie „Lovecká sezóna“ Milana Tomášika.  Nádych, výdych, znehybnenie, akcia, reakcia sú združujúcim tkanivom tohto predstavenia. Zdanlivo meditatívna aktivita sa však zjavuje počas jeho priebehu v rôznych scénach s postupnou gradáciou a hustnutím. Každá lovecká akcia si vyžaduje koncentráciu, pozornosť, sebazaprenie, splynutie s okolitým prostredím, naslúchanie vnútorných i vonkajších impulzov. Všetko, čo je potrebné na náhle uvoľnenie napätia smerujúceho k bleskovému momentu lovu.

Princíp lovu tu slúži k vzájomným “zrážkam” medzi tanečníkmi, čo im dáva možnosť cez štruktúru tela nahliadnuť na seba samých, druhých, ale aj skupinu ako celok. Príbehy, ktoré sa medzi nimi vytvárajú, však presahujú psychológiu jednotlivca, lovca a skupiny. Odhaľujú záblesky šialenstva, egoizmu, zraniteľnosti a momentov krásy v nás, v ľudstve, vo svete. Vitajte doma, vo svete napätia, uvoľnenia, lovu a (ne)zmyslov. Ale aj humoru, irónie, súťaženia a srdcervúcich duet a sól. C’est la vie.

17. októbra odprezentuje švajčiarsky choreograf Philippe Saire predstavenie „Black Out“ na veľmi nezvyčajnej scéne. Na pomedzí medzi tancom, performanciou a grafickým umením toto temné dielo posúva divákov nad tanečníkov. Vytvorí tak silný a intímny zážitok. Diváci budú zhora pozorovať ako tisíce čiernych fragmentov premenia svet tanečníkov na pohyblivú obrazovú kompozíciu, ktorá sa premení v reakcii na svetlo, zvuk a pohyb. Dielo počas jeho tvorby, ktoré prináša temné obrazy, ktoré sa dotýkajú intímnej sféry a tienistej stránky každého z nás.

„Black Out“ oslávilo svoju tisícu reprízu v roku 2014 v Beyreuthe a ďalej úspešne putuje po svete.

Počas posledného víkendu uvidia diváci predstavenie z Českej republiky DOT504 Dance Company a predstavenie z Talianska Alessandra Sciarroniho, ktoré bude uvedené v dvoch časoch.

DOT504 Dance Company a predstavenie Jozefa Fručeka a Lindy Kapetanea „Collective Loss of Memory“ uvidia diváci 23. októbra.

Pätica výnimočných tanečníkov sa venuje mimoriadne silnému sociálnemu fenoménu, ktorým je jedno z najväčších potešení ľudstva – zabíjať a zúčastňovať sa násilia. Túto tému skúmajú z pohľadu každodennej skúsenosti naprieč históriou a praxou a najmä z ohľadom na jej zobrazovanie vo výtvarnom umení a kultúrnom kriticizme.

„Bude to štúdia provokácie, ktorá sa netýka zjavného, ale skúma jemné aspekty vývoja ľudského správania a tiež to, akými evolučnými tlakmi ľudstvo prešlo a prechádza v súčasnom bezprecedentnom spôsobe života, ktorý je orientovaný len na uspokojovanie momentálnych sebeckých potešení.“  Linda a Jozef

 

Posledný deň festivalu, 24. október bude venovaný deťom.  Taliansky autor, Alessandro Sciarroni uvedie predstavenie  „Jozef_predstavenie pre deti“

Na scéne uvidia diváci osamelého muža sediaceho pred laptopom. Interpret hľadá svoj vlastný obraz, ktorý je opakovane premietaný, deformovaný, zdvojovaný a dekonštruovaný pomocou webkamery a aplikácie jednoduchých video-efektov. Jozef robí rozhodnutia pred divákmi/svedkami, ktorí môžu sledovať jeho fyzický monológ vďaka videoprojekcii, ktorá reprodukuje obrazovku laptopu. Na začiatku, serióznom a strohom, sa Jozefova cesta stáva ironickou a neočakávanou. Muž predstiera, že sa ocitol v strede westernového pištoľníckeho duelu, zatiaľ čo sa jeho intenzívny obraz rozloží na magické lúče svetla a jeho pohľad stráca ľudskú podobu a stáva sa pohľadom mimozemšťana. Záverečný premietaný obraz pohltí mladé publikum svojim neočakávaným koncom.

Dielo má deťom ukázať, ako technologické nástroje môžu byť potenciálnymi nosičmi kreativity a nie iba príčinou odcudzenia. Jozef je predstavenie, ktoré je zábavné a súčasne nabáda publikum zamyslieť sa napríklad aj nad tým, že sa môžeme pohybovať vo svete performácie spôsobmi, ktoré môžu byť znova a znova nové a prekvapivé. Je to predstavenie, ktoré berie do úvahy hlboké porozumenie, ktoré má v sebe každý mladý divák (a potenciálny performér).

Vstupenky na všetky predstavenia je možné zakúpiť online na stránke festivalu www.abp.sk alebo na konkrétne predstavenia priamo v divadlách festivalu pred začiatkom predstavenia.

Zdroj: Asociácia Bratislava v pohybe