Bojujeme ďalej, aby sa neprekrúcali dejiny a fakty

Projektová žiadosť našej organizácie nemá podporu Ministerstva kultúry SR. Preto sa opakovane obraciame na vás.

Hlavnou aktivitou podaného projektu bolo realizovanie 90 zážitkových workshopov od októbra do decembra 2023 v rámci celého Slovenska. Na pokrytie nákladov sme žiadali dotáciu vo výške 27 700 EUR. 

V našej práci v oblasti vzdelávania sme nepoľavili. V nadväznosti na podanú žiadosť sme zrealizovali v danom termíne 83 zážitkových workshopov naprieč Slovenskom, pri ktorých nám vznikli náklady takmer 25 000 EUR.

Pomôžte nám bojovať s klamstvami, dezinformáciami, konšpiráciami. Pomôžte nám vzdelávať mladých ľudí v oblasti moderných dejín 20. storočia. Ak Vám to situácia umožňuje, budeme Vám veľmi vďační, ak sa pridáte k našim pravidelným podporovateľom. Vopred Vám ďakujeme.

V BOJI PROTI DEZINFORMÁCIÁM POKRAČUJEME! (darujme.sk)

Zdorj: Post Bellum SK