Blíži sa uzávierka – Bienále divadelnej fotografie!

Cieľom Bienále je predstaviť divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh, a tým o nej zvyšovať všeobecné povedomie.

Ešte do konca júla 2012 môžu slovenskí profesionálni fotografi, ako aj divadlá prihlasovať svoje fotografické kolekcie inscenácií do súťaže Divadelného ústavu Bratislava – Bienále divadelnej fotografie.

Bienále je otvorené všetkým profesionálnym fotografom pôsobiacim na Slovensku. Rovnako aj divadlám, ktoré vytvárajú fotografické kolekcie svojich inscenácií. Špeciálnu sekciu súťaže tvorí študentská divadelná fotografia. Uzavretú sekciu študentskej divadelnej fotografie spolu s Divadelným ústavom Bratislava zastrešujú Katedra fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Slovenské národné divadlo v Bratislave.

Ceny sa udeľujú v troch kategóriách. Hlavnou cenou Bienále pre profesionálnych fotografov je cena Grand Prix Bienále divadelnej fotografie. Divadlá sa môžu uchádzať o Špeciálnu cenu pre divadlo za dôraz na fotografickú prezentáciu svojich inscenácií a študenti o Študentskú cenu Bienále divadelnej fotografie.

Uzávierka prihlasovania fotografií je 31. júla 2012. Po tomto dátume posúdi prihlásené práce hodnotiaca komisia. Najlepšie z nich sa predstavia na výstave v novembri 2012. Fotograf ocenený Grand Prix získa vecnú cenu, ako aj možnosť samostatnej výstavy na festivale Nová dráma / New Drama 2013.

Cieľom Bienále je predstaviť verejnosti divadelnú fotografiu ako svojbytný umelecký druh a zvýšiť o nej všeobecné povedomie. Zároveň vďaka prezentácii fotografických diel a ich autorov vytvoriť prostredie na odbornú konfrontáciu. Študentská sekcia Bienále vytvára predpoklad pre významné formovanie tohto segmentu divadelnej dokumentácie do budúcnosti.

Výstava fotografií, ktorá Bienále sprevádza, ponúka prehľadné vizuálne svedectvo o divadelnej produkcii na Slovensku. Bienále divadelnej fotografie vyhlasuje Divadelný ústav Bratislava od roku 2010.

Štatút súťaže, podmienky pre účastníkov a registračný formulár sú na stiahnutie na stránke Divadelného ústavu Bratislava. Nájdete tam aj archív nultého ročníka bienále: http://www.theatre.sk/sk/aktivity/Bienale-divadelnej-fotografie/BDF-2012/.

Koordinácia Bienále, prihlasovanie, zasielanie fotografií:

Viera Burešová, viera.buresova@theatre.sk, 02/204 87 505

Zdroj: Divadelný ústav / Theatre Institute
Publikoval: Redakcia GREGI.NET