2 + 2 môže byť viac ako štyri.

V kreatívnom priestore The Spot premietne vo štvrtok 5. júna o 18.00 Voices v premiére štyri krátke filmy série 2 + 2. Autori v nich spracovali rozhovory so štyrmi ľuďmi, ktorým nie je Slovensko ľahostajné.

Sú naozaj rozdielni svojou povahou, temperamentom, skúsenosťami i vekom. Svojou energiou a prirodzenou autoritou inšpirujú ďalších a prispievajú k úspechom nápadov ako sú Vnútroblok, YouthBank, Potravinová banka Zaježová a Projekt Život.

Dnes je jednoduché upadnúť do apatie a zostať flegmatickým. Našťastie sú tu takí, ktorých to neláka a ani to nerobia. Ich myšlienky a dobrú energiu sa Voices snaží šíriť sériou krátkych filmov Nápad sa ráta. Ponúkajú v nich príležitosť dozvedieť sa bez moralizovania a poúčania podnetné skutočnosti o občianskych iniciatívach. Medzi témy filmov patrili podporované bývanie, náhradné rodičovstvo, kultúrne centrá, detský hospic, kluby debatérov, internetová poradňa pre mladých a mnohé iné.

Na sériu Nápad sa ráta voľne nadväzuje samostatná štvorica filmov 2 + 2. Hosťami rozhovorov sú Sandra Štasselová, Ida Adolfová, Miro Kašiak a Manik. V autentických výpovediach nahlas premýšľajú nad tým, čo ich motivuje, akú zmenu by chceli dosiahnuť a prečo, čo sa im už podarilo a čo chcú ešte dosiahnuť. Autor námetu Ivan Ježík si na spoluprácu opäť pozval Martinu Slovákovú a Dušana Vanča z Cukru. Filmy sa nakrúcali v komornom divadelnom priestore Štúdia 12 začiatkom mája. Kulisy dotváral ručne zhotovený drevený paraván, ktorý pre túto príležitosť vyrobil Zolo Kis zo štúdia Milk.

Dvaja účinkujúci sú z bratislavského a dvaja z banskobystrického kraja. Sú medzi nimi dve ženy a dvaja muži. Pri realizácii svojich nápadov všeličo zažili a veľa sa naučili. Svoje skúsenosti ochotne a nezištne ponúkajú ďalším. Ich iniciatívy a prístupy k nim sú odlišné. Spoločné majú ale to, že ich projekty reálne fungujú, pomáhajú druhým, prinášajú radosť a spontánne našli svojich priaznivcov.

Filmy bude Nezisková organizácia Voices komunikovať najmä v online prostredí. Premiérovo ich uvedú na podujatí v kreatívnom priestore The Spot vo štvrtok 5. júna o 18.00. Vstup na podujatie je voľný.

Filmy sú o komunitných záhradách, prírodnom jarmoku, potravinovej banke aj práci s mladými. Sú však predovšetkým o ľuďoch. Ak ich motivuje spoločná myšlienka a zdieľajú rovnaké hodnoty, výsledkom ich spolupráce je niečo podstatne väčšie ako len súčet ich energií. Každý príbeh je jedinečný a stojí za to ho vidieť,”hovorí Ivan Ježík z Voices. Martina Slováková z Cukru dodáva: „Práve preto sme sa rozhodli nechať jednotlivých respondentov vyznieť aj vizuálne a volili minimalistické nastavenie scény. Verím, že divákovi sa výsledok bude príjemne počúvať i pozerať.“

Séria filmov 2 + 2 vznikla vďaka podpore Nadácie VÚB. Ďakujeme.

2a2

Zdroj: Voices