Články

Jessie Burton: Miniaturista.

Dojímavý príbeh lásky, posadnutosti, zrady a odplaty. Autorka sa pri písaní románu inšpirovala miniatúrou domu od neznámeho umelca vystavenou v Rijksmuseu v Amsterdame, ktorú kedysi vlastnila skutočná Nella Oortmanová, hlavná hrdinka knihy.