Články

Ženy z rodu Pálffy.

Nepoznanú minulosť vznešeného pokolenia šľachticov je možné odhaliť aj počas tohtoročných nočných prehliadok. Príbeh pod názvom Ženy z rodu Pálffy pokračuje 29. júna a 17. augusta 2013 na hrade Červený Kameň.