Články

KRST NEKRST SYMBIOSIS.

Bratislavská progresívna pätica Symbiosis prišla ku koncu roka 2016 so svojím debutom „Inertia”. Ten však doteraz nezažil svoje uvedenie do života a dostane sa mu ho 24.3. v Bratislavskom Randale, kde bude oficiálne nepokrstený.