Články

eTHEATRE.sk už slúži verejnosti.

Divadelný ústav sprístupňuje širokej verejnosti online katalóg eTHEATRE.sk, ktorý výrazne pomôže pri vyhľadávaní informácií o slovenskom divadle, jeho osobnostiach a udalostiach. Tento elektronický katalóg nájdete na webovej stránke Divadelného ústavu.