Články

Režisérka Anna Grusková naštudovala v Banskej Štiavnici autorskú inšcenáciu o živote Alžbety Gwerkovej Göllnerovej Demokratka Erža.

Režisérka Anna Grusková sa už dlhší čas venuje životu a posolstvu Dr. Alžbety Gwerkovej Göllnerovej (1905-1944), hungaristky, slovakistky, historičky a priekopníčky demokracie pre ženy. V čase pandémie naštudovala s komorným tímom profesionálnych divadelníkov svoju autorskú hru Demokratka Erža, […]