Workshop 'Scat singing a technika spevu'

Hudobný workshop zameraný na jazzový spev. Jorg Seidel je nemecký spevák a gitarista, jeden z najlepších európskych scatmenov vôbec. Lucia Lužinská priblíži základné techniky spevu ako dýchanie, intonáciu, frázovanie, prácu s rytmom. Workshop sa uskutoční 16. júna 2012 od 10.00 do 17.00 v priestoroch Bulharského kultúrneho inštitútu (Jesenského 7, Bratislava).