Vyvolená Poetický večer na hrade Červený Kameň

Umelecký prednes básní zo zbierok najvýznamnejších slovenských básnikov v podaní herečky a recitátorky Evy Márie Chalupovej s hudobným sprievodom koncertnej gitaristky a speváčky Evy Golovkovej uvedie Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený Kameň po prvýkrát dňa 5. júla 2014 vo večerných hodinách.
Podujatie s názvom Vyvolená, poetické soirée je vzdaním pocty žene, múze básnikov – vyvolenej, ktorá k tvorbe inšpirovala a inšpiruje mnohých umelcov dodnes.
Počas večerného vystúpenia v priestoroch hradu Červený Kameň odznie recitál básní zo zbierky Zakázaná láska od slovenského básnika Miroslava Válka, doplnený básňami iných významných slovenských básnikov ako Valentín Beniak, Andrej Sládkovič a ďalších.
V programe sa bude prelínať recitál v umeleckej interpretácii sólistky SND Evy Márie Chalupovej so zhudobnenými básňami v interpretácii koncertnej gitaristky a speváčky Evy Golovkovej.
Začiatok predstavenia o 20,00 hod. v Rytierskej sále hradu Červený Kameň.
Vstupné na podujatie: 6 €
Možnosť rezervácie vstupeniek emailom: objednavky-mck@snm.sk